5,2 triệu tờ khai làm thủ tục hải quan nửa đầu năm nay

5,2 triệu tờ khai làm thủ tục hải quan nửa đầu năm nay

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, ước tính trong 6 tháng/2017, tổng số lượng tờ khai xuất nhập khẩu đạt 5,2 triệu tờ, tăng 17,1%, trong đó lượng tờ khai xuất khẩu ước đạt 2,5 triệu tờ, tăng 16% và số lượng tờ khai nhập khẩu ước tính 2,7 triệu tờ, tăng 18,5% so với cùng kỳ 2016.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá ước đạt 198,25 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 97,78 tỷ USD, tăng 18,9% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 100,47 tỷ USD, tăng 24,1%. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng/2017 dự kiến nhập siêu 2,7 tỷ USD.

Một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ 2016: Bắc Ninh (tăng 26,5%); Tp. Hồ Chí Minh (tăng 19%); Hải Phòng (tăng 14,7%); Bình Dương (tăng 21,5%); Đồng Nai (tăng 13,6%)…

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ước tính cả nước có 540 nghìn lượt phương tiện xuất nhập cảnh, tăng trên 4% so với cùng kỳ 2016, trong đó số lượt phương tiện xuất cảnh đạt 271 nghìn lượt, tăng 7,8% và nhập cảnh là 269 nghìn lượt, tăng nhẹ trên 1%.

Hải Nam
HQOnline