7 tháng, Cục Thuế TP. Hà Nội thu ngân sách đạt 57,5% dự toán

7 tháng, Cục Thuế TP. Hà Nội thu ngân sách đạt 57,5% dự toán

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, 7 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước của đơn vị ước đạt 107.785 tỷ đồng, bằng 57,5% dự toán được giao, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

7 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước của Cục Thuế TP. Hà Nội ước đạt 107.785 tỷ đồng, bằng 57,5% dự toán. Nguồn: Internet

Trong đó, một số khoản thu luôn duy trì được sự tăng trưởng bền vững, như khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 25,1%; khu vực đầu tư nước ngoài tăng 21,2%; thuế thu nhập cá nhân tăng 26,1%…

Để đạt được kết quả trên là do đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, cải cách hành chính, hỗ trợ người nộp thuế.

Cục Thuế TP. Hà Nội là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về kết quả nộp thuế qua mạng, kê khai thuế điện tử. Đến nay, có trên 98% doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện kê khai thuế qua mạng và 95% trong số đó nộp thuế bằng phương thức điện tử, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, qua đó giúp tiết giảm chi phí cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã triển khai thành công đề án đăng ký, cấp mã số doanh nghiệp tự động, với thời gian thực hiện không quá 30 phút, chỉ bằng 12,5% thời gian so với quy định (4 giờ).

Cùng với đó, Cục đã triển khai thí điểm việc khai và nộp thuế trước bạ ô tô, xe máy điện tử (mức độ 4) tại 2 Chi cục Thuế (Ba Đình và Hai Bà Trưng), từ đó triển khai nhân rộng ra toàn địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

Cục Thuế TP. Hà Nội là đơn vị đầu tiên của cả nước triển khai phương thức kiểm tra thuế điện tử kết hợp với kiểm tra truyền thống; ứng dụng công nghệ thông tin vào phân tích rủi ro và hỗ trợ quá trình thanh tra, kiểm tra.

Kết quả, trong 7 tháng đầu năm, đơn vị đã hoàn thành 11.444 cuộc thanh, kiểm tra (đạt 62,8% kế hoạch); xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 1.503 tỷ đồng (tăng 12,6% so với cùng kỳ); giảm lỗ 1.485 tỷ đồng, giảm khấu trừ 177 tỷ đồng.

Ngoài ra, 7 tháng đầu năm 2017, các đơn vị chức năng thuộc và trực thuộc Cục Thuế TP. Hà Nội đã ban hành hơn 1,3 triệu thông báo tiền nợ thuế và tiền chậm nộp thuế qua thư điện tử; hơn 12,7 nghìn quyết định cưỡng chế tài khoản đối với gần 9 nghìn đơn vị với số nợ 5.786 tỷ đồng; cưỡng chế đối với 3.167 đơn vị với số tiền nợ là 3.179 tỷ đồng; công khai 7 đợt danh sách 939 đơn vị, dự án nợ tiền thuế phí, tiền thuê đất với tổng số nợ là 2.857 tỷ đồng

Tapchitaichinh