8 doanh nghiệp ở Hòa Bình nợ thuế gần 30 tỷ đồng

8 doanh nghiệp ở Hòa Bình nợ thuế gần 30 tỷ đồng

Cục Thuế Hòa Bình vừa công bố danh sách 8 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nợ thuế tính đến ngày 30/4/2017, với tổng số tiền nợ thuế lên gần 30 tỷ đồng.

Thông báo của Cục Thuế Hòa Bình nêu rõ, các doanh nghiệp đều không nộp tiền thuế đúng hạn sau khi cơ quan quản lý thuế đã áp dụng các biện pháp xử phạt, cưỡng chế thu nợ thuế.

Trong 8 doanh nghiệp thì Công ty Thành An 116 (Tổng công ty Thành An – Công ty TNHH một thành viên) (MST 0100108663-009) nợ hơn 10,7 tỷ đồng, Công ty cổ phần xây dựng Hòa Bình (MST 5400108141) nợ hơn 9,8 tỷ đồng.

Chi nhánh Công ty cổ phần vận tải thủy 1 cảng Hòa Bình (MST 0100109008-008) nợ thấp nhất trong danh sách với số tiền hơn 235,8 triệu đồng. Xếp trên doanh nghiệp này là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Ngọc Linh (MST 5400464566) nợ hơn 484,7 tỷ đồng.

Một số các doanh nghiệp khác, gồm: Chi nhánh Sông Đà 11.1 thuộc Tổng công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Hòa Bình (MST 0500313811-010), Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (MST 540025784), Công ty cổ phần Dược trang thiết bị y tế Hòa Bình (MST 5400105528), Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Thành Hưng (MST 5400387826) có số tiền nợ thuế từ hơn 1 tỷ đồng đến hơn 3,9 tỷ đồng./.

Đức Minh
Thoibaotaichinh