Author: VACPA Admin

Sáng ngày 10/07/2019, tại Hà Nội, VACPA đã tổ chức lớp cập nhật kiến thức dành cho hội viên với chuyên đề “False Assurance - Vấn đề đạo đức dưới góc nhìn của quản trị doanh nghiệp theo Chuẩn mực nghề nghiệp kế toán, kiểm...

Hạn chế tình trạng gian lận, trốn thuế Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119 hướng dẫn quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử theo phương thức mới - có kết nối dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Sau đó, Nghị...