Author: VACPA Admin

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin trân trọng cảm ơn Quý Hội viên đã tham gia, hỗ trợ và hợp tác hiệu quả đối với hoạt động của Hội trong suốt thời gian qua. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục...

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi...