Author: VACPA Admin

Để tạo nhiều quyền lợi hơn nữa cho Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) theo phương châm “VACPA- GIA TĂNG GIÁ TRỊ VÀ UY TÍN CỦA HỘI VIÊN” và tăng cơ hội được nhận Chứng chỉ quốc tế ACA của...