Author: VACPA Admin

Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử giúp tăng thu cho NSNN. Ảnh minh họa. Nằm trong các hoạt động chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN), Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đang rà soát lại việc đăng...