Author: VACPA Admin

Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 1033/QĐ-BTC ngày 22/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ủy quyền cho Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ký quyết định về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Quyết định...