Author: VACPA Admin

Bài viết phân tích thực trạng, vấn đề về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng ở Việt Nam như những thiệt hại có thể được bồi thường, căn cứ áp dụng các biện pháp bồi thường thiệt hại và các trường hợp miễn trách...

Hướng dẫn kê khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế (mẫu số 04/CNV-TNCN) I. Khai thuế TNCN Khai thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn là loại thuế khai...

Hướng dẫn kê khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế (mẫu số 04/CNV-TNCN) I. Khai thuế TNCN Khai thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn là loại thuế khai...

Nghiên cứu tập trung vào phân tích nhân tố ảnh hưởng lên kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong thời gian Covid-19 tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy 6 nhân...