“Bản đồ số hộ kinh doanh” giúp quản lý thuế công khai, minh bạch

“Bản đồ số hộ kinh doanh” giúp quản lý thuế công khai, minh bạch

Trước đây, việc công khai thông tin hộ kinh doanh được thực hiện theo hình thức thủ công, chưa được thể hiện trực quan, chưa hỗ trợ tra cứu và tìm kiếm dễ dàng. Tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, điện tử hóa trong công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã triển khai chức năng “Bản đồ số hộ kinh doanh” để nâng cao hiệu quả việc công khai thông tin hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Giai đoạn 1 triển khai tại 5 địa phương

Để tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, điện tử hóa trong công tác quản lý thuế, ngày 20/7 vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3026/TCT-DNNCN về việc triển khai chức năng “Bản đồ số hộ kinh doanh” áp dụng trong toàn ngành Thuế, nhằm nâng cao hiệu quả việc công khai thông tin hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Thông tin về lộ trình triển khai chức năng “Bản đồ số hộ kinh doanh”, bà Nguyễn Thị Lan Anh – Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân (Tổng cục Thuế) cho biết, từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 31/12/2023, Tổng cục Thuế triển khai giai đoạn 1 tại 5 Cục Thuế, gồm: Hà Nội, Bình Định, Long An, Thanh Hóa, Hòa Bình.

Kết thúc giai đoạn 1, các Cục Thuế báo cáo đánh giá những kết quả đạt được, các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có), trên cơ sở đó Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai giai đoạn 2.

Tiếp đó, từ 01/2/2024, Tổng cục Thuế sẽ triển khai giai đoạn 2, đối với 58 cục thuế còn lại. Từ 1/3/2024 sẽ tiếp tục đáp ứng cho việc tra cứu và phản hồi thông tin của hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác.

Bà Lan Anh cho biết, “Bản đồ số hộ kinh doanh” là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số. Thông tin hiển thị trên chức năng “Bản đồ số hộ kinh doanh” là các thông tin phải công khai đối với hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 18, khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cùng với đó, chức năng “Bản đồ số hộ kinh doanh” được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có thể tra cứu, phản hồi thông tin trên thiết bị thông minh cầm tay mọi lúc, mọi nơi.

“Bản đồ số hộ kinh doanh” được cài đặt, quản lý và vận hành tập trung tại Tổng cục Thuế, các thông tin hiển thị trên chức năng bản đồ số hộ kinh doanh được cập nhật tự động, thường xuyên, liên tục từ thông tin do cơ quan thuế đã phê duyệt công khai trên website của Cục Thuế theo quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế.

Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể hộ kinh doanh áp dụng

Để triển khai thành công chức năng “Bản đồ số hộ kinh doanh”, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục thuế phân công đội thuế liên xã phường thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch hiển thị trên chức năng “Bản đồ số hộ kinh doanh” đối với đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý tại địa bàn.

Trường hợp thông tin trên cơ sở dữ liệu trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) là đúng với thực tế, nhưng thông tin hiển thị có sai lệch về vị trí do lỗi phát sinh từ việc định vị tự động thì cán bộ thuế được phân công thực hiện ghim lại vị trí theo đúng với cơ sở dữ liệu trên TMS và đúng thực tế.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu Cục Thuế các địa phương chủ động phối hợp với sở thông tin và truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình tại địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác về mục đích, ý nghĩa và hướng dẫn sử dụng chức năng “Bản đồ số hộ kinh doanh”.

Đồng thời, giao bộ phận quản lý hộ kinh doanh chủ trì triển khai, đề xuất, báo cáo lãnh đạo Cục Thuế các khó khăn, vướng mắc để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, các Cục Thuế được giao triển khai trong giai đoạn 1 đã đồng loạt triển khai chức năng “Bản đồ số hộ kinh doanh” trên địa bàn.

Tại Bình Định, để công tác quản lý, thu thuế hộ kinh doanh đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, từ năm 2021, Cục Thuế Bình Định đã triển khai ứng dụng “Bản đồ số hộ kinh doanh”. Thống kê của Cục Thuế Bình Định cho thấy, tính đến cuối tháng 6/2023, có 25.507 hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đăng ký và đã được cục thuế đưa vào “Bản đồ số hộ kinh doanh”, tăng 1.227 hộ so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, đã có 79.656 lượt hộ vào tra cứu, trao đổi thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế.