Bản đồ số Hộ kinh doanh – Tăng tính minh bạch trong công tác quản lý thuế

Bản đồ số Hộ kinh doanh – Tăng tính minh bạch trong công tác quản lý thuế

Bản đồ số hộ kinh doanh là nơi hiển thị vị trí các hộ kinh doanh với các thông tin công khai, như: Mã số thuế, họ tên, bảng hiệu, tên đường, ngành nghề kinh doanh, tình hình sử dụng hóa đơn, doanh thu, mức thuế và thời gian nộp thuế.

Thông qua ứng dụng bản đồ số hộ kinh doanh, cơ quan thuế kiểm tra, giám sát, nắm bắt được tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, trạng thái hộ kinh doanh ngay trên môi trường số, góp phần tăng hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu Ngân sách Nhà nước. Đồng thời, hộ kinh doanh có thể chủ động tra cứu các thông tin trên ứng dụng. Chính quyền địa phương cũng nắm được tình hình lập bộ thuế khoán, đồng hành với cơ quan thuế giám sát, quản lý nguồn thu. Hộ kinh doanh chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng Etax Mobile để truy cập, tra cứu các thông tin được đăng tải trên bản đồ số hộ kinh doanh. Điều này không chỉ tạo thuận lợi cho người nộp thuế mà còn tăng tính công khai, minh bạch trong môi trường sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh được cài đặt, quản lý và vận hành tập trung tại Tổng cục Thuế, các thông tin hiển thị trên chức năng bản đồ số hộ kinh doanh được cập nhật tự động, thường xuyên, liên tục từ thông tin do cơ quan thuế đã phê duyệt công khai trên website của Cục Thuế theo Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Để sử dụng chức năng Bản đồ số Hộ kinh doanh trên eTax Mobile, người nộp thuế thực hiện các bước như sau:

Chức năng Bản đồ số Hộ kinh doanh được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile không những giúp cho cơ quan thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chống sót hộ, chống thất thu Ngân sách, mà còn tăng cường vai trò giám sát của người dân và giữa các hộ kinh doanh với nhau, tạo công bằng, minh bạch. Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tăng cường hoàn thiện cơ sở dữ liệu để đẩy vào ứng dụng, phục vụ công tác lập bộ thuế khoán năm 2024 cho hộ, cá nhân kinh doanh trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo công tác quản lý thuế được hiệu quả, người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế được thuận tiện hơn