Báo cáo nhanh của Cục Thuế tỉnh Gia Lai cho biết, thu ngân sách do đơn vị thực hiện năm 2017 ước đạt khoảng 3.990 tỷ đồng

Báo cáo nhanh của Cục Thuế tỉnh Gia Lai cho biết, thu ngân sách do đơn vị thực hiện năm 2017 ước đạt khoảng 3.990 tỷ đồng

Cán bộ Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế – Cục Thuế tỉnh Gia Lai hướng dẫn làm thủ tục thuế cho người nộp thuế. Ảnh: NM

Thu tiền sử dụng đất tăng đột biến

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Nguyễn Trọng Bảo – Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh Gia Lai) cho biết, tổng thu nội địa tính cân đối năm 2017 do đơn vị quản lý ước thực hiện đạt 3.990 tỷ đồng, bằng 122,5% dự toán Bộ Tài chính giao (dự toán), bằng 105,1% chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Thuế giao, tăng 13,9%. Nếu trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, ước thực hiện là 3.285 tỷ đồng, vượt 7,7% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 6,8%.

Một số nguồn thu tăng khá cao so với dự toán giao như, thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương ước thực hiện cả năm 2017 đạt 950 tỷ đồng, đạt 138,7% dự toán, tăng 21,6%. Nguyên nhân tăng cao, theo ông Bảo là do sản lượng phát điện của các công ty thủy điện tăng (so với cùng kỳ). Bên cạnh đó, thuế suất thuế tài nguyên nước thủy điện tăng 25%. Giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các công ty thủy điện 3 tháng đầu năm vẫn áp dụng giá tính thuế bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân, nên thu từ các công ty thủy điện ước tăng 100 tỷ đồng.

Một số khoản thu khác tăng so với cùng kỳ, như: Thu từ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ước thực hiện cả năm đạt 234 tỷ đồng, đạt 105,7% dự toán, tăng 7,7%. “Nguyên nhân chủ yếu là do tăng mức lương tối thiểu và các huyện triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tập trung, qua đó đã thực hiện truy thu thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản các năm trước của hộ gia đình, cá nhân”, ông Bảo cho hay.

Ngoài ra, thu từ tiền sử dụng đất năm 2017 ước thực hiện được khoảng 595 tỷ đồng, đạt 595% dự toán, tăng 182,8%. Nguyên nhân khoản thu này tăng đột biến, là do phát sinh tiền sử dụng đất dự án của các dự án đấu giá từ cuối năm 2016 chuyển sang năm 2017 ở một số huyện, phát sinh dự án khu tái định cư suối Hội Phú (trên 100 tỷ đồng); tạm thu dự án Công ty FBS giai đoạn II (ước 90 tỷ đồng); thu nợ từ các hộ gia đình ghi nợ tiền sử dụng đất đến hạn phải nộp…

Tích cực quản lý thu và chống thất thu

Theo đại diện Cục Thuế tỉnh Gia Lai, có được kết quả trên, bên cạnh nguyên nhân khách quan, cơ quan thuế đã quản lý tốt công tác kê khai và kế toán thuế. Cụ thể đơn vị theo dõi chặt chẽ việc thay đổi tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các thủ tục chuyển đổi và đóng mã số thuế đối với người nộp thuế trên địa bàn; thực hiện tốt việc phân loại, xử lý hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế theo quy định.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Gia Lai cũng đã làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra thuế. “Thời gian qua đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế đối với các đơn vị hoàn thuế, quyết toán thuế, giải thể và thực hiện thanh tra thuế các doanh nghiệp còn dở dang của năm 2016 nhằm xử lý, truy thu kịp thời vào NSNN các khoản phải thu. Đồng thời, chúng tôi triển khai đề án chống thất thu thuế và chấn chỉnh công tác quản lý thuế khoán đối với các cơ sở kinh doanh; phối hợp với các ngành chức năng của chính quyền địa phương triển khai đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế và UBND tỉnh Gia Lai”, ông Bảo thông tin.

Để đảm bảo nguồn thu, đồng thời không để nợ thuế vượt quá 5% tổng thu, Cục Thuế Gia Lai đã tích cực triển khai các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế theo đúng quy trình, phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng, các đội thuế thuộc chi cục thuế để đôn đốc, thu hồi nợ thuế. Theo dự báo, đến 31/12/2017, toàn cục thuế cũng như các chi cục thuế trực thuộc, số nợ thuế thu được của năm 2016 chuyển sang ước khoảng hơn 222 tỷ đồng, góp phần giảm nợ cũ, không phát sinh nợ mới.

Nhật Minh
TBTC