Bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ một số dòng xe ô tô, xe máy

Bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ một số dòng xe ô tô, xe máy

Ngày 9/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2018/QĐ-BTC bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ kể từ ngày 12/10/2017. Theo Quyết định này thì Bộ Tài chính đã: Bổ sung giá tính lệ phí trước bạ của các dòng xe chưa có trong Bảng giá của Bộ Tài chính như sau: 67 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu; 39 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống lắp ráp trong nước; 2 loại ​ô tô điện nhập khẩu; 43 loại xe máy hai bánh nhập khẩu và 26 loại xe máy 2 bánh sản xuất, lắp ráp trong nước.

Ảnh: Nguồn Internet

Việc sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ của ô tô, xe máy được tổng hợp theo định kỳ của Bộ Tài chính là để bổ sung giá tính lệ phí trước bạ của các dòng xe ô tô, xe máy chưa được quy định tại Bảng giá Bộ Tài chính đã ban hành để giá tính lệ phí trước bạ sát với giá giao dịch của ô tô xe máy thực tế trên thị trường và đảm bảo Bảng giá tính lệ phí trước bạ được bổ sung đầy đủ các dòng xe của các Hãng xe đang bán trên thị trường. Đồng thời tạo thuận lợi cho việc khai nộp lệ phí trước bạ của tổ chức, cá nhân đăng ký ô tô, xe máy được nhanh chóng, kịp thời.

Việc bổ sung lần này căn cứ vào các nguồn thông tin theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 304/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính như: tổng hợp thông báo giá của các hãng xe, tổng hợp giá giao dịch thực tế của ô tô, xe máy từ Cục Thuế 63 tỉnh, thành phố…

TCT