Bộ Tài chính đề xuất giảm, bãi bỏ nhiều loại phí, lệ phí

Bộ Tài chính đề xuất giảm, bãi bỏ nhiều loại phí, lệ phí

Mới đây, Bộ Tài chính đã phát đi một loạt công văn gửi các các bộ, cơ quan ngang bộ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lấy ý kiến về dự thảo các Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về thu phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực của Bộ Tài chính.

Tại dự thảo các Thông tư sửa đổi, bổ sung về thu phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm, bãi bỏ nhiều loại phí, lệ phí.

Trong đó, tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính đã đề xuất điều chỉnh giảm phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu đối với trường hợp phải kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp để phục vụ cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu từ 350.000 đồng/lô hàng xuống 200.000 đồng/lô hàng.

Đồng thời, đề xuất giảm phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản xuống còn 30.000 đồng/lần/người.

Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 theo hướng giảm phí thẩm định cấp giấy lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm về thẩm định hồ sơ công bố hợp quy và công bố quy định an toàn thực phẩm (từ thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng); phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; các thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá công bố lần đầu từ 500.000 đồng/lần/sản phẩm xuống còn 200.000 đồng/lần/sản phẩm, công bố lại từ 300.000 đồng/lần/sản phẩm xuống còn 100.000 đồng/lần/sản phẩm.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu quy định tại Thông tư số 285/2016/TT-BTC.

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi từ 120.000.000 đồng xuống 105.000.000 đồng/lần thẩm định.

Theo dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, Bộ Tài chính cũng điều chỉnh giảm mức thu phí thẩm định xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm từ 1.800.000 đồng xuống 1.600.000 đồng/hồ sơ.

Đề xuất giảm mức thu phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu, vị thuốc cổ truyền từ 200.000 đồng xuống 150.000 đồng/01 mặt hàng. Đồng thời, bãi bỏ phí thẩm định hồ sơ cấp thẻ người giới thiệu thuốc 200.000 đồng/hồ sơ.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan nghiên cứu, có ý kiến đối với các dự thảo Thông tư trên. Bộ cũng đề nghị các Bộ có liên quan cung cấp số thu phí, lệ phí bị giảm khi bãi bỏ, giảm các loại phí, lệ phí như Bộ Tài chính đề xuất.

Tapchitaichinh