Bộ Tài chính nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế cho hợp tác xã

Bộ Tài chính nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế cho hợp tác xã

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) diễn ra ngày 6/12.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, kinh tế tập thể và HTX đã có những bước phát triển về chất. Từ tỷ lệ 10% tổng số HTX hoạt động hiệu quả vào năm 2012, tới nay đã có 30% số HTX trên cả nước hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, trong năm 2017, dự kiến có trên 1.000 HTX kiểu mới ra đời, bằng gần 1/3 tổng số HTX ra đời trong 4 năm trước đó.

Nhằm hướng đến mục tiêu có 15.000 HTX trong lĩnh vực vực nông nghiệp hoạt động hiệu quả, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi về thuế riêng cho HTX, xem xét quy định thuế TNDN cho HTX chỉ bằng khoảng 70% so với DN vừa và nhỏ; nghiên cứu miễn thuế 2 năm đầu đối với HTX mới thành lập, hỗ trợ về thuế theo quy định trong thời hạn từ 3 đến 5 năm, miễn thuế TNCN đối với phần thu nhập có được từ vốn góp của HTX, cập nhật trong sửa đổi luật thuế và một số luật trong năm 2018.

Bộ Tài chính sớm hoàn thành nghị định về bảo hiểm nông nghiệp và tổng hợp kết quả xử lý nợ đọng, nợ xấu của các HTX (ước tới thời điểm này là 300 tỷ đồng) có nguồn gốc từ NSNN để xóa nợ tồn đọng cho các HTX, tạo điều kiện cho HTX xã có thể phá sản, giải thể hoặc chuyển đổi để lấy dư địa cho phát triển HTX kiểu mới tốt hơn.

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án liên thông giữa thủ tục đăng ký HTX và đăng ký thuế, chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn xử lý tài sản không chia của HTX khi giải thể, chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác, các quy định về đánh giá tài sản không chia bởi đây là vấn đề hiện nay các HTX đang vướng mắc nhiều.

Bộ Tài chính phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam hướng dẫn quy định về kiểm toán HTX theo quy định của Luật HTX, trình Thủ tướng ban hành quyết định về quy chế hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển HTX của địa phương. Đối với Quỹ Trung ương, Phó Thủ tướng cho biết đã trình Thủ tướng đồng ý thành lập quỹ phát triển HTX Trung ương với số dư 1.000 tỷ đồng. Trong điều kiện ngân sách khó khăn, năm nay cũng trích ra 300 tỷ đồng để làm quỹ. Hiện đã có 43 địa phương thành lập quỹ nhưng số dư còn nhỏ.

Đối với Ngân hàng Nhà nước, Phó Thủ tướng yêu cầu ban hành cơ chế chính sách khuyến khích các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho HTX vay vốn, đặc biệt là HTX nông nghiệp, sửa đổi Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; trong đó đưa tài sản trên đất như nhà lưới, nhà kính, phương tiện hình thành sau sản xuất kinh doanh đều có thể làm tài sản thế chấp để cho vay. Đối tượng vay không chỉ là DN mà cả HTX, trang trại, nông trại. Ngân hàng Nhà nước thống kê khoản nợ của các HTX có nguồn gốc từ tín dụng, giải quyết theo nguyên tắc thị trường và quy định của pháp luật hiện hành để tạo điều kiện cho HTX chuyển đổi hoạt động.

M. Huệ
Tapchithue