Bộ Tài chính sẽ cân nhắc sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt với linh kiện ô tô

Bộ Tài chính sẽ cân nhắc sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt với linh kiện ô tô

Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Hiệp hội doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) về đề xuất các chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất ô tô trong nước.

Tập đoàn Huyndai Thành Công cũng có kiến nghị sửa đổi TTĐB cho phần giá trị sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn chất lượng áp dụng đối với sản phẩm ô tô. Ảnh: Đức Minh

Theo Bộ Tài chính, về việc miễn thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho phần giá trị sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn chất lượng áp dụng đối với sản phẩm ô tô, Bộ Tài chính ghi nhận để phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

“Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các luật về thuế và dự kiến sẽ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế thu nhập cá nhân”, văn bản nêu rõ.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã nhận được công văn của Bộ Công Thương, trong đó cũng đề xuất về sửa đổi chính sách thuế TTĐB của một số DN sản xuất, lắp ráp ô tô.

Tuy nhiên Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, cũng có ý kiến cho rằng nếu việc sửa đổi quy định là miễn thuế TTĐB cho phần giá trị trong nước, áp dụng đối với sản phẩm ô tô có thể sẽ vi phạm cam kết của WTO.

Trước kiến nghị của VAMI về miễn giảm thuế nhập khẩu nguyên, vật liệu cho các nhà sản xuất linh kiện đầu tư tại Việt Nam.

Bộ Tài chính cho hay theo danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư thì ngành nghề sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; ngành nghề sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

Còn theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN, thuế suất các mặt hàng linh kiện ô tô đã giảm về 0%. Trong giai đoạn 2018 – 2025, các mặt hàng linh kiện ô tô tiếp tục cắt giảm theo các Hiệp định thương mại đã ký kết (ASEAN – Nhật Bản, ASEAN – Hàn Quốc, ASEAN – Trung Quốc…) dẫn đến thuế suất ưu đãi MFN của nguyên liệu, vật tư cao sẽ hơn thuế suất ưu đãi đặc biệt của linh kiện ô tô thành phẩm.

Bộ Tài chính cũng cho biết, theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, thẩm quyền quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu thuộc Chính phủ.

“VAMI cần cung cấp chi tiết danh mục các nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sản xuất linh kiện ô tô để Bộ Tài chính phối hợp với các bộ liên quan nghiên cứu phương án xử lý, báo cáo Chính phủ xem xét quyết định”, văn bản Bộ Tài chính đề nghị.

Đức Minh
Thoibaotaichinh