Bộ Tài chính xem xét ưu đãi thuế cho ôtô nội địa

Bộ Tài chính xem xét ưu đãi thuế cho ôtô nội địa

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ôtô của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công.

Trong văn bản này, Bộ Tài chính khẳng định, ngày 31/1/2018 đã nhận được công văn của Bộ Công Thương về đề xuất sửa đổi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt như kiến nghị trước đó mà Tập đoàn Thành Công đưa ra.

Tuy nhiên, trong thời gian xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung, cũng có ý kiến cho rằng nếu việc sửa đổi quy định là miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho phần giá trị trong nước, áp dụng đối với sản phẩm ôtô có thể sẽ vi phạm cam kết của WTO.

Do đó, Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của của Tập đoàn Thành Công và Bộ Công Thương, đồng thời hứa sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan có nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Về miễn giảm thuế nhập khẩu nguyên, vật liệu cho các nhà máy sản xuất linh kiện ôtô đầu tư tại Việt Nam, Bộ Tài chính cho rằng, Nghị định 118/2015/NĐ-CP nêu rõ: Ngành nghề sản xuất công nghiệp hỗ trợ thuộc đặc biệt ưu đãi đầu tư; ngành nghề sản xuất ôtô, phụ tùng ôtô thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư.

Theo đó, Dự án sản xuất phụ tùng ôtô được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá tạo tài sản cố định của dự án theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Các dự án đầu tư vào ngành nghề sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ còn được miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất hoặc nhập khẩu để sản xuất.

Trong giai đoạn 2018 – 2025, 10 Hiệp định thương mại tự do song và đa phương (FTA) mà Việt Nam ký kết, bước vào giai đoạn cắt giảm thuế nhập khẩu mạnh (cơ bản về 0%), trong đó mức thuế suất về 0% đối với linh kiện ôtô sẽ áp dụng ở ATIGA (Việt Nam – ASEAN), ACFTA (Việt Nam, các nước ASEAN và Trung Quốc).

Tuy nhiên, thẩm quyền quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu thuộc Chính phủ nên Bộ Tài chính đã đề nghị Thành Công cung cấp chi tiết danh mục các nguyên, vật liệu trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất linh kiện, đồng thời hứa phối hợp với các bộ liên quan, báo cáo Chính phủ xem xét quyết định trong thời gian tới.

Theo Vneconomy