Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại theo mẫu TT 39

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại theo mẫu TT 39

Khi bán hàng doanh nghiệp có thực hiện chiết khấu thương mại thì chương trình khuyến mãi phải được thực hiện theo đúng pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Cách lập hóa đơn chiết khấu thương mại được thực hiện như sau:

– Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

– Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

(Theo khoản 2.5 phụ lục 4 TT39/2014/TT-BTC)

Sau đây Kế Toán Thiên Ưng xin được hướng dẫn các bạn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại trong từng trường hợp cụ thể:

TH 1: Mua 1 lần được hưởng luôn chiết khấu thương mại → khi viết hóa đơn giá ghi trên hóa đơn là giá đã giảm, đã chiết khấu.

Ví dụ: Công ty Thiên Ưng tổ chức chương trình mua 300 hộp bút bi thiên long với giá chưa thuế là 100.000/hộp thì được chiết khấu 10%. Ngày 11/9/2014 bán hàng cho công ty Đông Anh
=> Thiên Ưng lập hóa đơn như sau:

Chú thích:

Cột đơn giá: Ghi là 90.000 ( vì chúng ta phải ghi giá là giá đã giảm 10% của 100.000)

– Trên hóa đơn không có ghi chiết khấu thương mại nhé.

( Khi hạch toán cũng không được hạch toán qua 521 nhé).

TH 2: Chiết khấu thương mại theo doanh số, số lượng: Mua nhiều lần mới đạt được chiết khấu và thực hiện chiết khấu thương mại vào lần mua cuối cùng.

VD: Công ty TNHH Thanh Xuân ra trương trình chiết khấu thương mại:

Ngày 11/9/2014 Công ty Thanh Xuân ký hợp đồng kinh tế số 683 với công ty Đông Anh mua từ 300 hộp bút thì được giảm giá 10%, giá của mỗi hộp bút chưa thuế là 100.000/hộp:

Lần 1: Ngày 12/9/2014 – Công ty Đông Anh mua 100 hộp => Vì chưa đủ số lượng 300 hộp để đạt được chiết khấu nên Công ty lập hóa đơn như bình thường: giá vẫn là 100.000/hộp và không có chiết khấu.

Lần 2: Ngày 19/9/2014 – Công ty Đông Anh mua 150 hộp => Vì chưa đủ số lượng 300 hộp để đạt được chiết khấu nên Công ty lập hóa đơn như bình thường: giá vẫn là 100.000/hộp và không có chiết khấu.

Lần 3: Ngày 12/10/2014 – Công ty Đông Anh mua 50 hộp => Cộng cả lần mua thứ 3 này thì công ty Đông Anh đã mua đủ 300 hộp => tức là đạt được điều kiện để hưởng chiết khấu thương mại
=> Công ty TNHH Thanh Xuân khi lập hóa đơn cho lần mua thứ 3 này sẽ thể hiện phần chiết khấu thương mại 10% trên hóa đơn.

Mẫu hóa đơn chiết khấu thương mại như sau:

Chú ý: Phần chiết khấu thương mại không được ghi số âm trên hóa đơn – Nhưng khi cộng tiền hàng thì phải trừ.

Xem thêm: Cách hạch toán chiết khấu thương mại

TH 3: Lập hóa đơn điều chỉnh giảm và kèm bảng kê hóa đơn:

Với ví dụ ở trường hợp 2 Nhưng nếu công ty Thanh Xuân chưa thực hiện chiết khấu thương mại vào hóa đơn của lần 3 – lần mua cuối cùng thì thực hiện chiết khấu thương mại bằng cách lập hóa đơn điều chỉnh giảm và kèm theo bảng kê các hóa đơn những lần mua trước đó.

Xem Mẫu tại đây: Cách viết hóa đơn điều chỉnh