Cải cách thuế tiến bộ vượt bậc

Cải cách thuế tiến bộ vượt bậc

Theo Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2018 – Doing Business 2018 của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố, chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 81 bậc, từ vị trí thứ 167 lên vị trí 86/190.

Cơ sở hạ tầng của cơ quan thuế ngày càng được nâng cấp hiện đại, chuyên nghiệp. Ảnh: NM

Kết quả trên là nhờ ngành Thuế đã có một lộ trình cải cách với những giải pháp tích cực cụ thể, cùng với việc kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện trong nhiều năm qua đã phát huy tác dung.

Chính sách thuế ngày càng đơn giản, dễ thực hiện

Theo Báo cáo môi trường kinh doanh – Doing business 2018 (DB2018) toàn cầu được WB công bố ngày 31/10/2017, mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với DB2017); trong đó chỉ số nộp thuế (Paying Taxes) xếp thứ 86/190 (tăng 81 bậc so với DB2017). Đây là năm thứ 4 liên tiếp các cải cách về thuế được ghi nhận trong Báo cáo môi trường kinh doanh của WB.

Đánh giá về chỉ số nộp thuế, WB đã căn cứ vào các tiêu chí như: Số giờ nộp thuế; số lần nộp thuế trong năm; tổng mức thuế suất trên lợi nhuận; chỉ số sau kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thanh tra, kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Theo đánh giá của WB, hầu hết các chỉ số này đều có sự cải thiện so với năm trước đó và được WB ghi nhận nhờ những nỗ lực của Việt Nam trong cải thiện thủ tục nộp thuế.

Bà Lê Thị Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế (Tổng cục Thuế) cho biết, có được kết quả trên là nhờ những nỗ lực cải cách hành chính của ngành Thuế trong nhiều năm qua, nhất là từ khi có Nghị quyết 19 của Chính phủ (từ năm 2014) cho đến nay. “Để thực hiện Nghị quyết 19, từ năm 2014 đến nay, ngành Thuế đã triển khai cải cách cả về thể chế và công tác quản lý thuế. Về thể chế, ngành Thuế đã ban hành các văn bản để góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, như: Việc bỏ bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra kèm theo tờ khai thuế GTGT theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13; một số quy định đơn giản hóa thủ tục về tính thuế GTGT, TNDN tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC và Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính…”, bà Thủy cho biết.

Cũng theo đại diện Tổng cục Thuế, tại Thông tư số 99/2016/TT-BTC về hướng dẫn quản lý quỹ hoàn thuế GTGT và Thông tư số 31/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 99 quy định, thời gian kho bạc hoàn trả tiền hoàn thuế cho doanh nghiệp trong thời hạn 1 ngày kể từ khi nhận được quyết định hoàn của cơ quan thuế. Với việc sửa đổi quy định này đã góp phần cải thiện chỉ số sau kê khai, bởi đây là một trong những tiêu chí để WB đánh giá về chỉ số nộp thuế của Việt Nam.

22,1% thủ tục hành chính thuế được cắt giảm

Ngoài việc cải cách về thể chế, Tổng cục Thuế đã tiến hành rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa và chuẩn hóa nhiều thủ tục hành chính (TTHC) thuế. Trong năm 2016, Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính ban hành mới 7 TTHC, và bãi bỏ 92 TTHC. Đồng thời, trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1500/QĐ-BTC về chuẩn hóa các TTHC lĩnh vực thuế. Theo đó, tính đến hết năm 2016, số TTHC lĩnh vực thuế giảm từ 385 xuống còn 300 thủ tục, giảm 85 TTHC so với thời điểm 31/12/2015 (đạt tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa 22,1%), 300 TTHC đã được chuẩn hóa theo quy định.

Theo đại diện Tổng cục Thuế, để góp phần đưa chỉ số nộp thuế tăng 81 bậc so với Báo cáo đánh giá năm 2017, ngành Thuế đã từng bước hiện đại, đưa rất nhiều ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế. Đến nay, nói về dịch vụ công trực tuyến, trong 300 TTHC lĩnh vực thuế, có tới 118 TTHC được thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4.

“Cùng với việc nâng cấp nhiều ứng dụng vào công tác quản lý thuế đạt cấp độ 3, cấp độ 4 trên đây, ngành Thuế đã mở rộng thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí của doanh nghiệp; đồng thời góp phần nhằm hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình khai và nộp thuế, bà Thủy nói.

Để minh chứng cho những nỗ lực này của ngành Thuế, bà Thủy lấy dẫn chứng: “Tính đến ngày 31/10/2017, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% các chi cục thuế trực thuộc với 622.654 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,64%. Số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt 97,90%. Về hoàn thuế điện tử, tính đến ngày 29/10/2017 đã có 2.155 doanh nghiệp thực hiện kê khai hoàn thuế điện tử, đạt 31,94% trên tổng số 6.747 doanh nghiệp đăng ký”.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, để tiếp tục cải thiện chỉ số nộp thuế cho những năm tới, hiện Tổng cục Thuế đang tiến hành thực hiện thí điểm hàng loạt các ứng dụng điện tử đối với người nộp thuế là cá nhân, như: Tăng cường triển khai các dịch vụ điện tử phục vụ nhóm cá nhân nhằm đơn giản việc khai, nộp thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí của người nộp thuế. Cụ thể là, ngành Thuế đã triển khai thí điểm khai nộp thuế điện tử thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân cho thuê nhà; khai và nộp thuế điện tử thuế TNCN cá nhân đối với cá nhân có chuyển nhượng bất động sản; tiếp tục triển khai thí điểm, dần dần mở rộng thực hiện nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh thông qua tổ chức nhận ủy nhiệm thu thuế; triển khai thí điểm khai thuế điện tử đối với cá nhân nộp lệ phí trước bạ…

Đạt mục tiêu mức trung bình nhóm ASEAN 4

Có thể nói, với các kết quả được WB ghi nhận, ngành Thuế đã hoàn thành mục tiêu về chỉ số môi trường kinh doanh mà Nghị quyết 19/2016/NQ-CP của Chính phủ đã đặt ra, đó là “Đạt mức trung bình nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế gồm 3 nhóm chỉ tiêu là: Hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế”.

Nhật Minh
TBTC