Cán bộ, công chức thuế “Tự soi, tự sửa theo tư tưởng Hồ Chí Minh”

Cán bộ, công chức thuế “Tự soi, tự sửa theo tư tưởng Hồ Chí Minh”

Xác định thực hiện “Tự soi, tự sửa” là một giải pháp rất quan trọng, có tính quyết định nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sáng ngày 29/7, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hưng yên đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa theo tư tưởng Hồ Chí Minh để tiếp tục xây dựng Đảng bộ Cục Thuế tỉnh trong sạch, vững mạnh”.

Đến dự có đồng chí Mai Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng cục trưởng  Tổng cục Thuế; đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Xuân Toản – Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế; lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và 472 cán bộ, đảng viên, quần chúng của Đảng bộ, cơ quan Cục Thuế tỉnh Hưng Yên. Buổi sinh hoạt chuyên đề do GS-TS. Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia Cao cấp, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt.

“Với việc tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc trong ngành Thuế tỉnh Hưng Yên.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh cần tiếp tục chú trọng lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác, chủ động của cán bộ, đảng viên; gắn tự phê bình và phê bình với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Hằng năm, cần đưa nội dung “Tự soi, tự sửa” vào đánh giá, phân loại, bình xét cán bộ, đảng viên...

                                                    Đồng chí Đào Hồng Vận Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phát biểu tại hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa theo tư tưởng Hồ Chí Minh để tiếp tục xây dựng Đảng bộ Cục Thuế tỉnh trong sạch, vững mạnh”, đồng chí Nguyễn Đức Sơn – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên khẳng định: muốn ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong sạch, vững mạnh, phải bắt đầu từ việc cán bộ, đảng viên “Tự soi, tự sửa”.

Để cụ thể hóa mục tiêu “Tự soi, tự sửa theo tư tưởng Hồ Chí Minh để tiếp tục xây dựng Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hưng Yên trong sạch, vững mạnh” đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, đồng chí Nguyễn Đức Sơn yêu cầu  các Cấp ủy chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, toàn Đảng bộ Cục Thuế tỉnh tiếp tục triển khai, quán triệt và tuyên truyền mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa của việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, phát huy dân chủ, vai trò nêu gương người đứng đầu, nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm “tự soi, tự sửa” của từng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thực hiện đầy đủ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề ra theo Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khoá 13, gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt tư tưởng chính trị trong sinh hoạt chi bộ; qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, chủ động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị.

Thứ ba, lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nghiêm túc, chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực.

Thứ tư, lãnh đạo việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được tiến hành nghiêm túc, thực chất; thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm, trong đó, chú trọng đưa nội dung “Tự soi, tự sửa” vào đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Trong quá trình thực hiện cần lưu ý chấn chỉnh các biểu hiện làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Tránh tình trạng xuê xoa, nể nang và lợi dụng kiểm điểm để “đấu đá” nhau với những động cơ không trong sáng. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “Tự soi, tự sửa” phải đồng bộ với công tác cán bộ, là cơ sở quan trọng để đánh giá và bố trí cán bộ. Qua sinh hoạt, nếu có các biểu hiện bất thường, cần tiến hành kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh hoặc xử lý kịp thời.

Thứ năm, lấy kết quả “Tự soi, tự sửa theo tư tưởng Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét phân loại hằng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.

Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị phải thực sự trách nhiệm, nêu cao vai trò nêu gương, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên “Tự soi, tự sửa theo tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Tại hội nghị sinh hoạt chuyên đề, GS-TS. Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt các nội dung chính như: Một số sự kiện lịch sử quan trọng gắn với Bác Hồ; tư tưởng đạo đức phong cách của Bác và những lời dạy của Bác về tự phê bình và phê bình; những sự kiện cuối đời Bác gắn với xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, thắt chặt đoàn kết trong Đảng. Các nội dung nhằm giúp cán bộ, đảng viên, người lao động của ngành Thuế vận dụng vào thực tiễn “tự soi, tự sửa” hằng ngày, đồng thời bài giảng là tư liệu sinh hoạt chuyên để cho đảng viên tiếp tục học tập