Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư

Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư

 Lời đầu tiên AM xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ kế toán

AM trân trọng thông báo đến quý Khách Hàng về chế độ báo cáo hoạt động đầu tư trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư

I. Nội dung báo cáo, kỳ báo cáo, cách thức thực thiện

Căn cứ quy định tại điều 102 Nghị định 31/2021/NĐ-CP  ngày 19 tháng 10 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 26/03/2021, quy định  chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020

1. Đối tượng áp dụng báo cáo: nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư

2.Hình thức nộp: gửi các báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ https://fdi.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx

3. Kỳ báo cáo gồm:

a. Báo cáo quý

  • Nội dung báo cáo: Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước
  • Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo

b. Báo cáo năm

  • Nội dung báo cáo: gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.
  • Thời hạn nộp báo cáo: 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo

4. Cách thức thực hiện

Đăng ký cấp tài khoản để thực hiện báo cáo

Sau khi được cấp tài khoản: NĐT đăng nhập và thực hiện báo cáo định ký quý / năm

II. Xử phạt hành chính liên quan tới chế độ báo cáo

Căn cứ Điều 15 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư hoặc báo cáo không đúng thời hạn theo quy định;

b) Báo cáo không trung thực, không chính xác về hoạt động đầu tư;

c) Không gửi thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư;

d) Không thông báo hoặc không gửi quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư

AM hy vọng với thông tin trên sẽ hỗ trợ quý công ty thực hiện và nộp báo cáo đầy đủ, tránh bị phạt vi phạm hành chính.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Công ty và trân trọng kính chào.