Chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 81 bậc

Chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 81 bậc

Theo Báo cáo môi trường kinh doanh – Doing business 2018 (DB2018) toàn cầu vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, chỉ số nộp thuế của Việt Nam xếp thứ 86/190, tăng 81 bậc so với DB2017. Nếu so với các nước ASEAN, Việt Nam chỉ đứng sau 3 nước là Singapore, Thái Lan và Malaysia.

Chỉ số nộp thuế trong báo cáo DB2018 của WB nhằm đánh giá gánh nặng tuân thủ về thuế và các khoản bảo hiểm bắt buộc mà DN quy mô nhỏ thực hiện trong năm tại 1 quốc gia, vùng lãnh thổ. WB đánh giá chỉ số nộp thuế dựa trên cơ sở 4 tiêu chí thành phần gồm: số lần nộp thuế; thời gian nộp thuế; tổng mức thuế suất và chỉ số sau kê khai. Trong đó, chỉ số sau kê khai đánh giá việc hoàn thuế GTGT và thanh tra, kiểm tra thuế TNDN đối với DN với mẫu giả định. Bốn tiêu chí thành phần này có mức độ quan trọng như nhau, chiếm 25% số điểm DTF để xếp hạng.

Theo đánh giá của WB, chỉ số nộp thuế 2018 của Việt Nam đạt 72,77 điểm, tăng tới 23.38 điểm so với năm 2017 (năm 2017 là 49.39 điểm). Trong đó, số lần nộp thuế bao gồm cả thuế và BHXH chỉ còn 14 lần, giảm được 17 lần so với trước đây. Tổng mức thuế suất trên lợi nhuận là 38,1% giảm 1,3% so với năm 2017 (thuế TNDN giảm 1,2% và thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất là 0.08%). Đáng chú ý, chỉ số sau kê khai trong DB 2018 là 95.71 điểm, tăng 56.81 điểm so với mức 38.9 trong DB 2017.

Lý giải rõ hơn về những tiến bộ vượt bậc trong chỉ số sau kê khai, đại diện Tổng cục Thuế cho biết: Theo kết quả DB2017, thời gian chuẩn bộ hồ sơ hoàn thuế (bao gồm thời gian chuẩn bị hồ sơ, rà soát, đi lại, giải trình, bổ sung các tài liệu) của DN là không xác định, do đó điểm DTF bằng 0. Trong khi đó, kết quả DB2018 của Việt Nam là 1,5 giờ nên điểm DTF là 97. Tương tự trong DB2018, kết quả xác định thời gian DN nhận được tiền hoàn thuế là 8.6 tuần (điểm DTF là 89.49). Trong khi kết quả DB2017 là không xác định, do đó điểm DTF bằng 0. Về kết quả thanh, kiểm tra, thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu của DN Việt Nam là 3,5 giờ, điểm DTF là 96,3, trong khi kết quả DB 2017 là 20.3 giờ, điểm DTF là 65,6 điểm.

Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết, mặc dù trong Báo cáo kết quả môi trường kinh doanh 2018, một số những cải cách về chính sách, thủ tục hành chính thuế mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã thực hiện trong năm 2015-2016 vẫn chưa được ghi nhận để làm giảm số giờ nộp thuế của Việt Nam như: việc bỏ Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra kèm theo Tờ khai thuế GTGT theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015; quy định đơn giản hóa thủ tục về tính thuế GTGT, TNDN tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính… Tuy nhiên những giải pháp cải cách này đã giúp DN của Việt Nam tiết kiệm rất nhiều công sức thời gian trong thực tế.

Đặc biệt do những cải cách được ghi nhận làm tăng điểm DTF nhanh nên đến nay nếu so với các nước ASEAN thì chỉ số nộp thuế Việt Nam (xếp thứ 86/190 quốc gia, chỉ đứng sau 3 nước là Singapore (xếp thứ 7), Thailand (xếp thứ 67), Malaysia (xếp thứ 73). Nếu so với DB2017 thì Việt Nam và Thái Lan đã có bước tăng trưởng vượt bậc lần lượt tăng 81 bậc, và 42 bậc, còn lại hầu hết các nước trong khu vực đều tụt bậc. Trong đó Singgapore tụt 1 bậc, Malaysia tụt 12 bậc, Indonexia tụt 10 bậc từ 104 xuống 114, Brunei tụt 15 bậc từ 89 xuống 104./.

Trung Kiên
Tapchithue