TP. HCM hướng dẫn báo cáo sử dụng lao động năm 2023.

TP. HCM hướng dẫn báo cáo sử dụng lao động năm 2023.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn về báo cáo sử dụng lao động tại Công văn 25985/SLĐTBXH-VLATLĐ.

Theo đó, đối tượng thực hiện báo cáo là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động và có trụ sở, địa điểm hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung báo cáo: Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2023 theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

TP. HCM hướng dẫn báo cáo sử dụng lao động năm 2023 (Ảnh minh họa)

Đơn vị có thể lựa chọn một trong hai hình thức báo cáo sau:

– Nộp tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Đơn vị thực hiện “Thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động” tại Cổng thông tin điện tử: https://dichvucong.gov.vn/

– Nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Đơn vị gửi báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo hình thức trực tuyến, bằng cách:

Truy cập vào link Google Form: https://forms.gle/X8iGJJgf5tB4fW9C8

Báo cáo gửi trực tuyến bao gồm các thông tin chung, bản chụp báo cáo có ký tên, đóng dấu đỏ (dạng tập tin *.pdf) và bản mềm (dạng tập tin Excel: *.xls, *.xlsx) để tiện trong công việc theo dõi và tổng hợp.

Các đơn vị hoàn thành gửi báo cáo trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi trực tuyến về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 05/12/2023.

Sau thời gian quy định nêu trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không tiếp nhận báo cáo; đồng thời tổng hợp làm cơ sở để xác nhận tình hình chấp hành các quy định pháp luật khi có yêu cầu của các cơ quan để không bị vi phạm hành chính theo khoản 2 Điều 8 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP.