Chính phủ Việt Nam gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024

Chính phủ Việt Nam gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024

Để thúc đẩy phục hồi kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã quyết định gia hạn thời hạn nộp nhiều loại thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất.

Ngày 18 tháng 06 năm 2024, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định (64/2024/NĐ-CP) về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhằm đáp ứng nhu cầu này.

Theo nghị định, đối với các doanh nghiệp báo cáo và nộp thuế giá trị gia tăng (không bao gồm thuế giá trị gia tăng nhập khẩu) hàng tháng. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2024. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6  đến tháng 9 năm 2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2024.

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp kê khai và nộp thuế GTGT theo quý, thời hạn nộp thuế GTGT của quý II và quý III sẽ được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Ngoài ra, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân, hộ kinh doanh thuộc các lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên như ▲ nông, lâm, thủy sản ▲ chế biến thực phẩm ▲ dệt may ▲ xây dựng ▲ vận tải kho bãi ▲ bất động sản ngành công nghiệp ▲ dầu thô và ngành công nghiệp khí đốt tự nhiên sẽ được kéo dài đến ngày 30 tháng 12 năm 2024.

Thuế doanh nghiệp sẽ được gia hạn thêm 3 tháng kể từ ngày đến hạn của quý thứ II và các công ty không có doanh thu sẽ không thể nhận được lợi ích này.

Ngoài ra, đối với các cá nhân, hộ kinh doanh, công ty hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, thời hạn thanh toán 50% số tiền thuê nhà còn nợ trong năm nay sẽ được gia hạn thêm hai tháng kể từ ngày 31/10.

Chính phủ ước tính số tiền gia hạn thời hạn này sẽ vượt quá 84 nghìn tỷ đồng (3,3 tỷ USD).

*Nguồn tham khảo: Inside Vina (https://www.insidevina.com/news/articleView.html?idxno=27834 )