Chống thất thu thuế trong kinh doanh bất động sản phải thực hiện nghiêm quy định về công chứng

Chống thất thu thuế trong kinh doanh bất động sản phải thực hiện nghiêm quy định về công chứng

Hiện nay, trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn tồn tại tình trạng người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng bất động sản (BĐS) trên hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển nhượng hay trên các tờ khai xác định nghĩa vụ thuế không phù hợp với thực tế giao dịch dẫn đến kê khai thiếu các nghĩa vụ với NSNN. Trước tình hình đó, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai một loạt các giải pháp đồng bộ, góp phần hoàn thành dự toán thu của Thành phố.

Kê khai bất động sản tăng cả về số tuyệt đối và tỷ lệ %

Theo Cục Thuế Hà Nội, trong thời gian vừa qua, công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã được đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là nội dung quy định về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi trốn thuế trong pháp luật hình sự và chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS để người dân, DN được biết.

Công tác tuyên truyền thực hiên thông qua các hình thức như: phát “Thư ngỏ” tại Văn phòng đăng ký đất đai và Bộ phận “Một cửa”; đăng tải các bài báo trên website của Cục Thuế, phóng sự tuyên truyền, thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin xã hội (Facebook, Zalo,…); tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, cổng thông tin điện tử quận/huyện/thị xã…

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội cũng đã triển khai thống nhất các bước và nội dung các bước để công chức thuế hướng dẫn cho người nộp thuế tại các chi cục thuế theo nguyên tắc không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, không làm chậm thời gian trả kết quả người nộp thuế. Nhờ đó, tỷ lệ số hồ sơ có kê khai giá trị BĐS chuyển nhượng cao hơn giá BĐS do UBND TP. Hà Nội quy định năm 2021 đã tăng so với năm 2020, tương ứng với đó, số tiền thuế kê khai năm 2021 tăng so với năm 2020 cả về số tuyệt đối lẫn số tỷ lệ %.

Sẽ xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm

Bên cạnh các tổ chức, cá nhân đã thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN thì vẫn còn tình trạng người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng BĐS trên hợp động thấp hơn giá bán thực tế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước và gây bất bình đẳng với các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật thuế.

Để từng bước quản lý chặt chẽ hoạt động chuyển nhượng BĐS, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai các giải pháp chống thất thu thuế. Cơ quan Thuế đang tích cực nghiên cứu, tham mưu với các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật về thuế liên quan đến căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và thu nhập DN.

Về phía, Cục Thuế Hà Nội đã có Công văn gửi Sở Tư pháp phối hợp trong công tác tuyên truyền, đấu tranh các hành vi vi phạm trong kê khai giá của hoạt động chuyển nhượng BĐS.

Ngày 22/03/2022, Sở Tư pháp có văn bản số 653/STP-BTTP gửi Hội Công chứng viên TP. Hà Nội và các tổ chức trên địa bàn Thành phố về việc tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch nhằm chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS. Theo đó, Sở Tư pháp yêu cầu:

Thứ nhất, đối với tổ chức hành nghề công chứng: Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng quán triệt và yêu cầu các công chứng viên của tổ chức mình thực hiện quy định về trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch; hướng dẫn người yêu cầu công chứng kê khai giá thực tế mua bán, chuyển nhượng để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, đối với Hội công chứng viên thành phố: Tăng cường hoạt động giám sát, hướng dẫn hội viên tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, pháp luật về thuế trong việc hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, danh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán, để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Mặt khác cơ quan thuế sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, tham mưu, báo cáo UBND thành phố xây dựng Bảng giá đất sát với giá đất phổ biến trên thị trường.

“Trong thời gian tới, ngành Thuế xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra phát hiện các hành vi trốn thuế, gian lận thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh BĐS, thực hiện ấn định thuế, truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật. Cơ quan Thuế thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Luật Quản lý thuế. Đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm, cơ quan thuế sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền về điều tra để xử lý nghiêm đối với hành vi trốn thuế theo pháp luật hình sự và các pháp luật khác có liên quan.” – đại diện Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội nhấn mạnh.

Khuyến nghị của Cục Thuế Hà Nội

Cục Thuế Hà Nội khuyến nghị người dân và doanh nghiệp khi phát sinh các giao dịch chuyển nhượng BĐS cần kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ giá thực tế chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng chuyển nhượng cũng như trên hồ sơ khai thuế, phí để bảo vệ chính quyền lợi của bản thân.

Trường hợp khi chuyển nhượng BĐS đã kê khai sai giá trên hợp đồng chuyển nhượng mà chưa làm thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mới thì người nộp thuế đề nghị với cơ quan công chứng hủy hồ sơ công chứng cũ và lập hồ sơ công chứng mới phản ánh đúng giá trị thực tế giao dịch.

Trường hợp người nộp thuế đã kê khai giá chuyển nhượng BĐS thấp hơn thực tế phát sinh, vì lý do nào đó không điều chỉnh được trên hợp đồng chuyển nhượng đã công chứng, Cục Thuế Hà Nội đề nghị Người nộp thuế chủ động liên hệ với cơ quan Thuế trên địa bàn nơi có BĐS chuyển nhượng để kê khai điều chỉnh bổ sung nghĩa vụ thuế, phí có liên quan.

Đây chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ chính quyền lợi của bản thân tránh khỏi các nội dung pháp lý phát sinh trong quá trình sử dụng BĐS như: khi khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, đền bù, và các tình huống pháp lý khác. Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc liên quan đến chính sách thuế, DN và Người nộp thuế liên hệ cơ quan Thuế nơi có BĐS chuyển nhượng để được hướng dẫn giải đáp.

“Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và sự thay đổi nhận thức của người dân và DN, việc thực hiện chính sách pháp luật thuế trong hoạt động chuyển nhượng BĐS sẽ tiếp tục được nâng cao, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân và đóng góp vào nguồn thu cho NSNN.” – đại diện Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội bày tỏ hi vọng