Chuyển biến tích cực trong thu hồi nợ thuế

Chuyển biến tích cực trong thu hồi nợ thuế

Tiếp tục trả lời chất vấn tại Quốc hội liên quan tới con số nợ, giải pháp thu hồi nợ thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, tình hình thu hồi nợ thuế đã có chuyển biến tích cực về bản chất. Tuy nhiên tổng số nợ vẫn lớn, chủ yếu là do nợ không có khả năng thu hồi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn sáng 16/11.

Đây là vấn đề được đại biểu Trương Anh Tuấn (Nam Định) và một số đại biểu khác quan tâm, đặt câu hỏi chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng sáng 16/11.

Trả lời vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, mặc dù công tác kê khai, nộp thuế có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng số dư nợ thuế còn lớn. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Tài chính triển khai rất quyết liệt trong thời gian gần đây.

Theo đó, thay vì chỉ triển khai vào cuối năm như những năm trước, gần đây, Bộ Tài chính đã triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác thu hồi nợ thuế ngay từ đầu năm. “Chúng tôi đã giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế theo từng doanh nghiệp tới từng đồng chí lãnh đạo từ Tổng cục, đến cục và tới từng phòng ban các cục, chi cục, thậm chí tới từng cá nhân cán bộ thuế. Chúng tôi đã thực hiện kiên quyết các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, cưỡng chế thuế như: Thông báo, nhắn tin, đôn đốc trực tiếp, thành lập các đoàn liên ngành thực hiện thu hồi nợ đọng, cưỡng chế thuế,… Trong quá trình quản lý thuế, đặc biệt là quản lý nợ, việc phối hợp của chúng tôi với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên ngành là tương đối tốt. Tuy số nợ đọng thuế còn lớn, nhưng kết quả đã chuyển biến tích cực” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Kết quả, số thu hồi nợ đọng thuế năm sau cao hơn năm trước. Bình quân của giai đoạn 2011 – 2016, số thu nợ thuế đạt trung bình 81% trên tổng số nợ có khả năng thu hồi. Tốc độ tăng bình quân thu nợ thuế các năm là 16,3%. Cụ thể: Năm 2011 thu được 20.036 tỷ đồng, đạt 85,5% số tiền nợ thuế tại thời điểm 31/12/2010; năm 2012 thu được 22.751 tỷ đồng, đạt 83%; năm 2013 thu được 27.000 tỷ đồng, đạt 66,3%; năm 2014 thu được 31.920 tỷ đồng, đạt 76%; năm 2015 thu được 37.582 tỷ đồng, đạt 80%; năm 2016 thu được 42.543 tỷ đồng, đạt 77%; 10 tháng đầu năm 2017 thu được 39.894 tỷ đồng, đạt 81%. Như vậy, số thu nợ thuế năm sau cao hơn năm trước, chứng tỏ công tác thu nợ thuế đã được triển khai rất quyết liệt.

Cùng với đó, tỷ trọng nợ thuế trên tổng thu NSNN cũng có chiều hướng giảm, rất tích cực. Năm 2015 con số này là 7,7%; năm 2016 là 6,7%; và tới 31/10/2017 là 6,1%. Tỷ trọng nợ thuế trên tổng thu nội địa cũng giảm: Năm 2014 là 12,4%; năm 2016 là 8,5% và đến nay còn 7,9%.

Trong đó, tỷ lệ nợ thuế có khả năng thu hồi (đến 90 ngày và trên 90 ngày) so với tổng thu nội địa giảm, so với năm 2015 là 7,7%, năm 2016 là 5,6%, tính từ 31/12/2016 đến 31/10/2017 chỉ còn 4,9%.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng: “Đúng như đại biểu nói, tổng số tiền nợ thuế tính đến nay là 73.930 tỷ đồng, giảm có 0,4%. Tuy nhiên, trong con số này, tiền nợ thuế có khả năng thu hồi chỉ có 27.648 tỷ đồng, bằng 37,4%, giảm 10% so với 31/12/2016. Tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, tiền chậm nộp 18.061 tỷ đồng, chiếm 24,4%, tăng 0,7% so với 31/12/2016. Tiền nợ thuế của người đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, tự giải thể, phá sản, tự ngừng nghỉ, bỏ địa chỉ kinh doanh là 28.221 tỷ đồng, chiếm 38,2% tổng số tiền nợ thuế, tăng 10,9% so với 31/12/2016”.

Qua số liệu này cho thấy, cơ cấu tổng số nợ thuế chỉ có 37,4% là số thuế có khả năng thu hồi và đã giảm; số còn lại là 62,6% là khó và không có khả năng thu hồi, bao gồm cả tiền phạt, tiền chậm nộp chủ yếu là do kinh tế khó khăn nên người nộp thuế giải thể, phá sản, ngừng nghỉ kinh doanh.

Tính đến 31/10/2017, số người nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp không còn khả năng thu hồi, không còn đối tượng thu hồi là 718.383 đối tượng, trong đó: 209.436 DN và 508.947 hộ, cá nhân. “Đây là số đối tượng nộp thuế rất lớn, nhưng vẫn nằm trên sổ nợ thuế, vẫn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc” – Bộ trưởng cho hay.

Cũng theo Bộ trưởng, hiện nay, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang tiếp tục rà soát, phân loại, đánh giá, để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xử lý khoản nợ đọng thuế không còn khả năng thu. “Nếu chúng ta xử lý được là một điều tốt, số nợ đọng trên sổ sách sẽ giảm đi” – Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng khẳng định, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương, các cục thuế, tăng cường kiểm tra kiểm soát, đôn đốc thu nợ, tiếp tục rà soát phân loại nợ, theo dõi chặt chẽ các khoản nợ thuế, ban hành đầy đủ các thông báo,…

“Các giải pháp đang được đẩy mạnh rất tích cực để tăng cường công tác kiểm soát và thu hồi nợ thuế. Cùng với đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế” – Bộ trưởng nói./.

Thoibaotaichinh