Công đoàn bộ phận Vụ Pháp chế đã nỗ lực, thực hiện có hiệu quả các hoạt động Công đoàn

Công đoàn bộ phận Vụ Pháp chế đã nỗ lực, thực hiện có hiệu quả các hoạt động Công đoàn

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế Hoàng Thị Lan Anh tại Đại hội Công đoàn bộ phận Vụ Pháp chế. Dự Đại hội có Bí thư Chi bộ – Vụ trưởng Vụ pháp chế Phan Tiến Lân cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.

Báo cáo tổng kết Công đoàn Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2019-2023 cho biết, mặc dù trong nhiệm kỳ vừa qua, nhân sự của Ban Chấp hành Công đoàn có sự biến động (từ đầu nhiệm kỳ với 5 thành viên, đến đầu năm 2023 giảm xuống chỉ còn 2 thành viên), nhưng các hoạt động, phong trào vẫn được Công đoàn bộ phận Vụ Pháp chế triển khai có hiệu quả. Qua đó, tạo được động lực, động viên cán bộ đoàn viên.

Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn Vụ đã phối hợp với lãnh đạo Vụ tham mưu lãnh đạo Tổng cục giải quyết kịp thời, đáp ứng những nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Công đoàn viên, thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng của mình theo quy định của pháp luật.

Về công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, Công đoàn bộ phận Vụ Pháp chế bằng nhiều hình thức thích hợp đã đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị đến các Công đoàn viên.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của Vụ, Công đoàn đã tập trung tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn; xây dựng chương trình, nội dung và hình thức hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật phù hợp với điều kiện của Vụ để triển khai có hiệu quả đến từng cán bộ đoàn viên Công đoàn.

Đồng thời với việc phát động thi đua yêu nước hàng năm, công tác khen thưởng cũng được Công đoàn đặc biệt chú trọng và đã được những thành tích quan trọng. Từ năm 2019-2023 đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, được Công đoàn cấp trên khen thưởng.

Trong đó, Công đoàn viên Đinh Hải Yến và La Thị Tuyết Anh được Công đoàn Bộ Tài chính tặng khen; Công đoàn viên Nguyễn Thị Huyền Trang và Nguyễn Bích Ngọc… được Công đoàn Tổng cục biểu dương; Công đoàn Vụ Pháp chế đạt danh hiệu thi đua “Công đoàn bộ phận xuất sắc”, 100% Công đoàn viên trong Vụ đạt danh hiệu thi đua “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc năm 2021”.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế Hoàng Thị Lan Anh đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Công đoàn bộ phận Vụ Pháp chế.

Phó Chủ tịch ghi nhận việc thực hiện tốt việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục; Tích cực tham gia các phong trào thi đua; Chú trọng quan tâm công tác xây dựng Đảng và công tác nữ công, từ đó Công đoàn bộ phận Vụ Pháp chế triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ mới mà Đại hội đề ra