Công đoàn cần tiếp tục đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Công đoàn cần tiếp tục đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng – Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng tại Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 vừa được Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế tổ chức chiều nay 02/7.

Dự hội nghị có toàn thể Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế và các cán bộ, đoàn viên công đoàn trong cơ quan Tổng cục Thuế.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác tổ chức hoạt động công đoàn của Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu nhiệm vụ khác của nhiệm kỳ đặt ra.

Bên cạnh đó, Công đoàn đã chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

Đồng thời, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, phát hiện và bồi dưỡng để giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú đề nghị kết nạp đảng viên mới; phối hợp với các tổ chức quần chúng để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, phòng chống tham nhũng … góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao.

Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế đã ban hành các văn bản theo quy định như: quy chế làm việc Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra, chương trình công tác toàn khóa… nhằm triển khai toàn diện, kịp thời các nội dung theo chương trình, kế hoạch công tác đặt ra.

Phát biểu và chỉ đạo, Chủ tịch Công đoàn Vũ Chí Hùng ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động và thành tích mà Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Vũ Chí Hùng khẳng định dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thuế và Công đoàn Bộ Tài chính, Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế đã cùng cơ quan và toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao với số thu NSNN lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 871.690 tỷ đồng, bằng 58,6% so với dự toán pháp lệnh.

Các phong trào hoạt động của tổ chức Công đoàn cũng được lan tỏa trong toàn bộ các đoàn viên trong cơ quan Tổng cục Thuế như Tuần lễ áo dài kỷ niệm 114 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3; giải thể thao thường niên năm 2024 do Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức; giải thể thao CĐVCVN năm 2024 đã nhận được sự hưởng ứng và tin tưởng của tập thể lãnh đạo và các cán bộ đoàn viên, góp phần tăng cường sự đồng thuận trong toàn thể cơ quan Tổng cục Thuế.

“Trong thời gian tới, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thuế đề nghị Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, hướng tới hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ngành Tài chính Việt Nam.” – Chủ tịch Công đoàn Vũ Chí Hùng.