Cục Thuế Bắc Ninh đặt mục tiêu 6 tháng thu đạt 54,6% dự toán

Cục Thuế Bắc Ninh đặt mục tiêu 6 tháng thu đạt 54,6% dự toán

Trong quý I/2017, nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp quản lý thu hồi nợ thuế, cộng với nhiều đạt mức tăng trưởng cao nên tổng thu ngân sách trên địa bàn đã đạt 5.310 tỷ đồng, bằng 37% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ. Đây là cơ sở để Cục Thuế Bắc Ninh đặt mục tiêu thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm đạt ít nhất 54,6% dự toán.

Theo báo cáo của Cục Thuế Bắc Ninh kết quả thu ngân sách quý I có sự cộng hưởng của nhiều khoản thu mức tăng trưởng cao như: thu từ khối DN đầu tư nước ngoài thực hiện 2.649 tỷ đồng, đạt 40% dự toán, tăng 10% so cùng kỳ. Thu từ DN ngoài quốc doanh đạt 557 tỷ đồng, bằng 35% dự toán, tăng 43%; thuế TNCN thực hiện đạt 897 tỷ đồng, đạt 43% dự toán, tă so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất đạt 40% dự toán, tăng tới1 85 % so với cùng kỳ.

Một số DN trọng điểm đã có đóng góp lớn cho ngân sách như: Công ty đô thị Kinh Bắc nộp 72 tỷ đồng, Công ty Diana nộp thuế TNDN 47 tỷ đồng; Công ty cổ phần Hanacas nộp 13 tỷ; Nhà máy sữa Vinasoy nộp 34 tỷ; Công ty MTV thực phẩm Á Châu nộp19 tỷ đồng… Bên cạnh đó, trong quý I/2017 số thuế TNCN tăng cao do các DN nước ngoài trả thưởng Tết, thưởng doanh thu cho cán bộ công nhân viên. Một số đơn vị mở rộng dự án, tăng số lượng chuyên gia sang làm việc theo dự án thầu làm số thuế tăng 120 tỷ đồng. Thu từ các chuyên gia cao cấp hết nhiệm kỳ về nước được thưởng làm tăng số thuế TNCN phải nộp 50 tỷ đồng. Ngoài ra thị trường bất động sản ở một số địa bàn như TP Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, Yên Phong có khởi sắc đã góp phần đảm bảo tiến độ thu tiền sử dụng đất.

Cùng với đó trong quý I, Cục Thuế Bắc Ninh đã thực hiện truy thu thanh tra hơn 26 tỷ đồng. Thu nợ thuế đạt 84 tỷ đồng. Riêng đối với hộ kinh doanh, Cục Thuế đã thực hiện , thống kê, lập sổ bộ thuế và điều chỉnh ổn định thuế năm 2017 tăng bình quân đạt 15% so với số thuế quản lý tháng 12/2016.

Phát huy kết quả đạt được, Cục Thuế Bắc Ninh đặt mục tiêu thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 là 7.900 tỷ đạt 54,6% dự toán, trong đó thuế, phí là 7.100 tỷ đồng, và thu tiền sử dụng đất đạt 800 tỷ đồng./.

Trung Kiên
Tapchithue