Cục Thuế Hà Nội cần phấn đấu hoàn thành vượt dự toán cả năm 2022

Cục Thuế Hà Nội cần phấn đấu hoàn thành vượt dự toán cả năm 2022

Đó là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn tại hội nghị Sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế những tháng cuối năm 2022 của Cục Thuế Hà Nội.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo.

Thu ngân sách đạt 59,5% dự toán

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng thu ngân sách trên địa bàn Thành phố do cơ quan thuế quản lý thu 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện 167.679 tỷ đồng, đạt 59,5% dự toán, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đánh giá của Cục Thuế Hà Nội có được kết quả trên là do trong 6 tháng đầu năm, ngành Thuế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế dưới nhiều hình thức đa dạng như tin bài viết, xây dựng video tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội, qua đó vừa đảm bảo hiệu quả trong công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

Cơ quan thuế đã nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc của NNT thông qua nhiều hình thức, đặc biệt qua hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ NNT và hệ thống thuế điện tử (eTax) để giải quyết ngay hoặc báo cáo, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét giải quyết. Qua đó giảm thiểu tối đa việc thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan thuế (tỷ lệ giao dịch điện tử tăng 77% so với năm 2021).

Công tác đôn đốc, kiểm soát việc kê khai thuế hàng tháng, quý của NNT luôn được chú trọng, ngày càng chặt chẽ, qua đó phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý. Tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn bình quân hàng tháng luôn đạt trên 98%.

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thanh kiểm tra năm 2022, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế Hà Nội đã xây dựng chương trình, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh, kiểm tra trên cơ sở phân tích rủi ro, đồng thời tập trung nguồn nhân lực thanh, kiểm tra các chuyên đề trên diện rộng và chuyên sâu như: doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển giá, chuyển nhượng bất động sản, thương mại điện tử, âm lỗ nhiều năm, hoàn thuế…

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho Cục Thuế Hà Nội.

Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã hoàn thành 6.500 cuộc thanh, kiểm tra, tăng 37% so với cùng kỳ. Tổng số thuế xử lý qua thanh, kiểm tra thực hiện 3.211 tỷ đồng, trong đó: tổng số truy thu, truy hoàn và phạt là 1.222 tỷ đồng (tăng 47% so với cùng kỳ); giảm thuế GTGT được khấu trừ 140 tỷ đồng; giảm lỗ 1.847 tỷ đồng.

Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tiếp tục được Cục Thuế TP Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2022. Theo đó, Cục Thuế hướng tới mục tiêu kép vừa thu hồi nợ thuế, vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên tinh thần: tập trung phân loại hồ sơ nợ, tháo gỡ hoặc phối hợp các sở ngành, quận huyện tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, người nộp thuế, nhưng kiên quyết xử lý đối với các đơn vị chây ỳ, có dấu hiệu chiếm dụng tiền thuế.

Cơ quan thuế đã tham mưu UBND thành phố Hà Nội phát huy hiệu quả Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng của Thành phố và tại các quận, huyện, thị xã để giải quyết các vướng mắc đối với các dự án nợ nghĩa vụ tài chính về đất. Tổng số tiền thuế nợ đã đôn đốc thu nộp NSNN là: 579 tỷ đồng đối với 21 dự án.

6 tháng đầu năm, Cục Thuế thực hiện thu hồi và xử lý nợ đọng thuế được 4.398 tỷ đồng. Ban hành quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với 6.987 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ là 4.137 tỷ đồng; Ban hành quyết định cưỡng chế nợ bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với 3.334 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ là 2.080 tỷ đồng. Ban hành văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 191 NNT với số tiền thuế nợ là 559 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội là một trong những đơn vị đi đầu trong đẩy mạnh cải cách hành chính thuế nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư. Theo đó, Cục Thuế tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính một cách toàn diện và hiệu quả; duy trì và đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4 ở tất cả các khâu trong quá trình quản lý thuế, qua đó đã giúp giảm số giờ thực hiện thủ tục hành chính, số lần khai thuế của người nộp thuế.

Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai HĐĐT của Cục Thuế Hà Nội.

Cơ quan thuế đã phối hợp với các ngành, các cấp tiếp tục duy trì, thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông”, tiến tới “một cửa liên thông điện tử”; phối hợp với các sở, ngành, chính quyền các quận, huyện, thị xã để kết nối, tạo cơ sở dữ liệu tập trung để phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của từng ngành và của Thành phố. Những kết quả triển khai cải cách hành chính thuế, hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế Hà Nội đã được cộng đồng DN, người nộp thuế ghi nhận (trên 75% người nộp thuế hài lòng và rất hài lòng với việc giải quyết TTHC của cơ quan thuế).

Tại hội nghị, đại diện các Phòng, Chi cục Thuế đã có những tham luận đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, lãnh đạo Bộ Tài chính đã trao cờ thi đua, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Giấy khen của Tổng cục Thuế cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thuế.

 Cục Thuế Hà Nội cần hoàn thành vượt dự toán được giao

Sau khi lắng nghe báo cáo cũng như những tham luận tại hội nghị, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh những kết quả toàn ngành thuế đạt được trong 6 tháng đầu năm là khá toàn diện, trong đó có đóng góp rất lớn của Cục Thuế Hà Nội, đáng chú ý, tiến độ thu 6 tháng đầu năm của Cục Thuế đạt khá, số thu ước đạt  59,5% dự toán, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Số thu từ khu vực sản xuất kinh doanh đạt 60,7% dự toán, cho thấy nguồn thu trên địa bàn thành phố không phụ thuộc vào đất và tài nguyên.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho rằng, bên cạnh những yếu tố bất lợi thì dự báo kinh tế cả nước nói chung và Thành phố Hà Nội nói riêng tiếp tục khởi sắc trong 6 tháng cuối năm qua đó sẽ góp phần tăng thu cho NSNN. Do đó, Cục Thuế Hà Nội cần tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn thu trên địa bàn, phát hiện những lĩnh vực thu, nguồn thu, nhóm ngành thu còn tiềm năng, để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao ở mức cao nhất.

Để thực hiện mục tiêu đó, Cục Thuế Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với  Cục Thuế Doanh nghiệp lớn tổ chức thu, xây dựng phương án điều hành thu trên địa bàn phù hợp. Cơ quan thuế các cấp cần tăng cường rà soát số liệu, nâng cao hiệu quả phân tích rủi ro để lựa chọn các doanh nghiệp có rủi ro cao ưu tiên triển khai thanh, kiểm tra trước, qua đó nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chống thất thu