Cục Thuế Lạng Sơn: 9 tháng thu ngân sách đạt hơn 87% dự toán

Cục Thuế Lạng Sơn: 9 tháng thu ngân sách đạt hơn 87% dự toán

Kết thúc 3 quý đầu năm, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt gần 1,7 nghìn tỷ đồng, bằng hơn 87% dự toán, tăng trên 24% so với cùng kỳ năm trước.

Để đạt được kết quả này, trong 9 tháng, toàn ngành đã tích cực triển khai thực hiện các biện pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp với từng khu vực, khoản thu, sắc thuế. Bên cạnh việc thường xuyên tuyên truyền, thông tin, phổ biến các chính sách, pháp luật và hỗ trợ giải quyết kịp thời mọi vướng mắc liên quan, cơ quan thuế các cấp đã chủ động tham mưu với chính quyền các giải pháp huy động lực lượng hiệu quả, đảm bảo cả hệ thống chính trị trên từng địa bàn cùng phối hợp triển khai công tác thuế. Cục Thuế cũng tăng cường sự chỉ đạo điều hành tại các cuộc họp giao ban, các hội nghị sơ kết nhằm kiểm điểm, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; gắn trách nhiệm của lãnh đạo Cục Thuế, các phòng chuyên môn cũng như các chi cục thuế trong việc đôn đốc, kiểm tra tiến độ các đầu việc. Nhờ đó, công tác quản lý thu thuế đã được thực hiện thông suốt trong toàn hệ thống.

Đến nay, công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người nộp thuế được thực hiện kịp thời và đúng quy trình. Việc tổ chức các hội nghị đối thoại, tập huấn với DN được duy trì định kỳ. Các hình thức tuyên truyền hỗ trợ liên tục được đầu tư, đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của DN và người dân. Đặc biệt, công tác chống thất thu, quản lý nợ thuế luôn được quan tâm, triển khai tích cực với các giải pháp vừa cứng rắn, vừa linh hoạt, đảm bảo cho hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, công tác cải cách hành chính; quản lý nội ngành; phòng, chống tham nhũng, lãng phí cũng đã ghi nhận nhiều tiến bộ.

Mặc dù vậy, để hoàn thành dự toán theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh Lạng Sơn, Cục Thuế xác định cần tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá, có số liệu chứng minh cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị thu. Lãnh đạo Cục Thuế thường xuyên kiểm điểm các nhiệm vụ đã được giao cho các đơn vị trực thuộc; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong đánh giá thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo công tác thu NSNN. Đặc biệt từ nay đến cuối năm, cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ về pháp lý, thủ tục hành chính cho các hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN và các DN khởi nghiệp, tạo ra môi trường thuận lợi về thuế để phát triển hoạt động SXKD, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cho Lạng Sơn./.

Nguyễn Đức Luận
Tapchithue