Cục Thuế Phú Yên: lấy sự hài lòng của DN là mục tiêu phấn đấu

Cục Thuế Phú Yên: lấy sự hài lòng của DN là mục tiêu phấn đấu

Theo báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế (TTHC), mức độ hài lòng của DN do VCCI vừa công bố, Cục Thuế Phú Yên là một trong số ít các đơn vị có nhiều chỉ số được đánh giá cao. Cụ thể, trong năm 2016, chỉ số về thanh tra kiểm tra và giải quyết khiếu nại của Cục Thuế Phú Yên xếp vị trí thứ 5, chỉ số về sự phục vụ của công chức thuế xếp vị trí thứ 4.

Phó cục trưởng Cục Thuế Phú Yên Công Văn Lãnh cho biết, để hoàn thành mục tiêu đó, toàn ngành thuế Phú Yên sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là: hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho SXKD; đẩy mạnh cải cách TTHC thuế, rút ngắn quy trình xử lý; ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế; bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm cơ quan thuế các cấp.

Thời gian tới, ngành thuế Phú Yên sẽ tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các TTHC thuế, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện gây phiền hà cho người nộp thuế. Đặc biệt, tại Kế hoạch 808/KH-CT triển khai Nghị quyết 19, Cục Thuế Phú Yên yêu cầu CBCC phải thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, gắn hoạt động phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho DN theo tháng, quý, phù hợp với tình hình thực tế đơn vị và nội dung kế hoạch cải cách thuế giai đoạn 2016-2020, nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho DN, cá nhân khi thực hiện TTHC thuế và thúc đẩy phát triển KTXH trên địa bàn./.

Lan Trung
Tapchithue