Cục Thuế Thừa Thiên – Huế: Tạo sự đồng thuận trong sắp xếp lại chi cục thuế

Cục Thuế Thừa Thiên – Huế: Tạo sự đồng thuận trong sắp xếp lại chi cục thuế

(TBTCVN) – Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Hà Văn Khoa – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế Thừa Thiên – Huế cho biết.

Để việc sắp xếp lại các chi cục thuế theo đúng lộ trình, đảm bảo ổn định bộ máy, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, người lao động để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

* PV: Theo lộ trình sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế quận, huyện, thành phố (thuộc tỉnh) thành các chi cục thuế khu vực đã được Bộ Tài chính phê duyệt, đến năm 2020 các cục thuế phải giảm ít nhất 50% số chi cục thuế so với hiện nay. Xin ông cho biết, Cục Thuế Thừa Thiên – Huế thực hiện việc này như thế nào?

– Ông Hà Văn Khoa: Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, chúng tôi đã báo cáo tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về tổ chức lại chi cục thuế theo khu vực.

Cục thuế cũng đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai sắp xếp, sáp nhập gồm các lãnh đạo cục thuế, các trưởng phòng, trưởng các đoàn thể của Văn phòng cục để chỉ đạo xây dựng đề án và kế hoạch triển khai theo đúng lộ trình. Ban chỉ đạo và các chi cục trưởng chi cục thuế các huyện, thị xã và thành phố Huế đã quán triệt chủ trương, kế hoạch, lộ trình sát nhập và xác định cụ thể từng công việc liên quan đến việc sắp xếp, sát nhập. Hiện nay, chúng tôi đang hoàn thiện đề án sát nhập với các nội dung như: Đặt tên gọi của chi cục thuế khu vực; dự kiến trụ sở chính; dự kiến chi cục trưởng, phó chi cục trưởng; số lượng đội thuế liên phường, xã, thị trấn và số đội chức năng quản lý, phục vụ; sắp xếp, bố trí đội trưởng, phó đội trưởng, công chức và người lao động.

* PV: Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế phải đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Cục Thuế Thừa Thiên – Huế đã có những giải pháp nào để đảm bảo sau khi sắp xếp, sáp nhập không gây xáo trộn nhiều về bộ máy và đảm bảo hiệu quả công tác quản lý thuế?

– Ông Hà Văn Khoa: Trước mắt, Cục Thuế Thừa Thiên – Huế sẽ tiếp tục duy trì các bộ phận quản lý thuế trực tiếp, tiếp xúc với người nộp thuế tại các huyện ngoài nơi đặt trụ sở chính để tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Cục thuế cũng bố trí công chức với số lượng hợp lý để duy trì các bộ phận “một cửa” để tiếp nhận hồ sơ, thủ tục về thuế, đơn thư, giải quyết vướng mắc và bộ phận trước bạ, thu khác để giải quyết và trả kết quả về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng ô tô, xe máy… Lãnh đạo chi cục được phân công trực tiếp theo dõi, phụ trách các bộ phận trên để đảm bảo công tác nội ngành, công tác quản lý thuế được thông suốt và hiệu quả.

* PV: Trong quá trình triển khai, với những cán bộ dư thừa sau khi sáp nhập, Cục Thuế Thừa Thiên – Huế đã có giải pháp như thế nào để vừa đảm bảo tinh giản bộ máy, vừa đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức, người lao động?

– Ông Hà Văn Khoa: Căn cứ chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Thừa Thiên – Huế đã xây dựng phương án về cơ cấu tổ chức bộ máy của chi cục thuế khu vực đảm bảo đầy đủ các chức năng quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác trên địa bàn, vận hành có hiệu quả và đúng theo Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các chi cục thuế.

Việc bố trí cấp trưởng (chi cục trưởng, đội trưởng), ưu tiên bố trí các các chức danh tương đương trong đơn vị. Trường hợp không thể bố trí các chức danh tương đương thì xem xét bố trí vị trí cấp phó tại các bộ phận phù hợp và được ưu tiên xem xét bổ nhiệm cấp trưởng khi đơn vị có nhu cầu. Còn đối với cấp phó (chi cục phó, đội phó), trong thời gian thực hiện tạm thời giữ nguyên số hiện có, khi có cấp phó nghỉ hưu, hoặc điều chuyển công tác thì điều động, luân chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó nhằm đảm bảo số lượng theo quy định. Việc bố trí cấp trưởng và cấp phó của chi cục thuế khu vực căn cứ vào quy định của Tổng cục Thuế về nguyên tắc bố trí, tiêu chí lựa chọn nhân sự và quy trình sắp xếp nhân sự.

Đối với công chức và người lao động, trên cơ sở số hiện có căn cứ vào khả năng, trình độ đơn vị bố trí vào các vị trí thích hợp; xem xét hỗ trợ đối với các trường hợp công chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo quy định, nhằm khuyến khích công chức và người lao động tự nguyện nghỉ và đảm bảo quyền lợi cho những trường hợp này.

* PV: Xin cảm ơn ông!