Cục Thuế tỉnh Nghệ An: Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

Cục Thuế tỉnh Nghệ An: Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

Sáng 28/3, Cục Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế. Cục trưởng Nguyễn Đình Đức chủ trì hội nghị; tham dự có tập thể lãnh đạo Cục, các phòng chức năng và chi cục thuế trực thuộc.

Tại hội thảo, Cục trưởng Nguyễn Đình Đức cho biết, Cục Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo rà soát, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Luật Quản lý thuế; sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Đây là một nội dung triển khai chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 655/TCT-CS ngày 23/02/2024.

Theo Cục trưởng Nguyễn Đình Đức, Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 13/6/2019, trong quá trình triển khai Luật và Nghị định, Thông tư hướng dẫn, Cục Thuế đã đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện.

Đồng thời, thông qua các hình thức lấy ý kiến như gửi văn bản trực tiếp cho NNT; lấy ý kiến trực tuyến theo đường dẫn được đăng tải công khai trên mạng xã hội, Website Cục Thuế, gửi đường dẫn Phiếu lấy ý kiến cho người nộp thuế qua các nhóm Zalo doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh tổ chức, từ đó ghi nhận ý kiến NNT phản ánh về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Song song với đó, Cục Thuế thường xuyên tổ chức họp, hội thảo trong nội bộ cơ quan thuế để lấy ý kiến của công chức thuế về các vướng mắc, bất cập và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế.

Thống kê đến ngày 28/3, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã nhận được 215 ý kiến, trong đó có 127 ý kiến góp ý Luật Quản lý thuế, 53 ý kiến góp ý về các Nghị định và 35 ý kiến góp ý về các Thông tư.

Ngay tại hội thảo, với tinh thần cởi mở, khách quan, cầu thị, đại diện lãnh đạo Cục Thuế, Văn phòng, các phòng chức năng và chi cục thuế đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất cũng như thảo luận, phản biện. Qua đó, Ban tổ chức đã ghi nhận những nội dung kiến nghị, đề xuất để tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế.

Kết luận buổi làm việc, Cục trưởng Nguyễn Đình Đức khẳng định việc đánh giá các quy định của Luật Quản lý thuế sau thời gian hơn 3 năm thực thi Luật trong thực tiễn có ý nghĩa quan trọng. Cục trưởng chỉ đạo Ban tổ chức ghi nhận tổng hợp cụ thể các ý kiến, đề xuất trong hội thảo để báo cáo đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét.

“Đề nghị các phòng chức năng và các chi cục thuế sau hội thảo này tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, nêu ra vướng mắc, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế nhằm tăng tính chặt chẽ, pháp lý, hiệu quả thực thi khi áp dụng” – Cục trưởng Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh