Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ngân sách năm 2018

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ngân sách năm 2018

Sáng ngày 12/1, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ, biện pháp công tác thuế năm 2018.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam (thứ 2 từ bên phải) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2018, đơn vị được giao dự toán thu 268.780 tỷ đồng, tăng 12,5% so với thực hiện trong năm 2017. Tại hội nghị, ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cam kết sẽ cùng toàn thể cán bộ công chức dốc toàn lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Hoàn thành 100% dự toán thu

Báo cáo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2017, tổng thu trên địa bàn do đơn vị thực hiện được 238.888,7 tỷ đồng, đạt 100% dự toán năm, tăng 16,84% so với năm 2016. Trong đó: Thu nội địa trừ dầu 222.024 tỷ đồng, đạt 98,03% dự toán và tăng 17,02%; thu từ dầu thô được 16.865 tỷ đồng, đạt 136,01% dự toán và tăng 18,61%.

Về kết quả thu theo từng khu vực hoạt động sản xuất kinh doanh, thu từ khu vực kinh tế nhà nước được 22.212 tỷ đồng, đạt 83,99% dự toán năm, giảm 21,14%; thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài được 58.019 tỷ đồng, đạt 86,75% dự toán năm và tăng 18,88%; thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh được 48.849 tỷ đồng, đạt 85,48% dự toán năm và tăng 13,7%.

Cục Thuế tập trung triển khai nhiệm vụ và các biện pháp như tăng cường hỗ trợ người nộp thuế, triển khai bộ phận hỗ trợ DN khởi nghiệp; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, tăng cường công tác đôn đốc thu nợ thuế, chống thất thu ngân sách, tạo môi trường công bằng trong sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, tạo hiệu ứng tích cực trong việc chấp hành kê khai, nộp thuế của DN. Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu quản lý thuế nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn cũng như kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ cán bộ công chức; trụ sở các cơ quan thuế trên địa bàn từng bước được hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế đến giao dịch…

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng nêu một số kết quả tích cực khác như hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra; nhận được sự thống nhất chỉ đạo của UBND TP trong triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách với sự hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện. Cục Thuế cũng đã cụ thể hóa bằng 8 chuyên đề để triển khai thực hiện, một số chuyên đề nhận được sự phản hồi tích cực và đồng thuận của người dân như chuyên đề dán tem xăng dầu, chuyên đề quản lý thương mại điện tử…

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện với nhiều đổi mới và đột phá, như thành lập bộ phận hỗ trợ DN khởi nghiệp; triển khai chương trình hỗ trợ DN khởi nghiệp; thực hiện hỗ trợ chuyên sâu cho từng nhóm từng ngành, lĩnh vực cụ thể…

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ngân sách năm 2018

Năm 2018, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao thực hiện thu NSNN là 268.780 tỷ đồng, tăng 12,5% so với số thực hiện trong năm 2017. Trước nhiệm vụ được giao, ông Trần Ngọc Tâm cho biết, đây là chỉ tiêu khá cao, đòi hỏi ngành Thuế và cả thành phố phải dốc toàn lực, tập trung thực hiện các giải pháp thu ngay từ đầu năm để tránh tình trạng phải chạy nước rút vào cuối năm. “Lãnh đạo Cục Thuế cam kết sẽ cùng toàn thể cán bộ công chức quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất”, người đứng đầu Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh khẳng định.

Tại hội nghị, ông Tâm đã nêu một số giải pháp nhằm đạt được kết quả mong muốn. Theo đó, Cục Thuế sẽ tham mưu cho UBND TP ban hành kế hoạch chống thất thu ngân sách trên địa bàn có sự phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND quận huyện; kiến nghị UBND tiếp tục duy trì ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách tại các quận, huyện; tham mưu cho UBND TP triển khai thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thuế.

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, trong năm 2018 ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh cần tích cực đổi mới, cải tiến, sáng tạo trong các giải pháp thu, quản lý thuế; đồng thời tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng để DN phát triển, tạo nguồn thu lâu dài, ổn định. Bên cạnh đó, cơ quan thuế phải phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành của thành phố trong việc quản lý hoạt động kinh doanh, kê khai và nộp thuế của các DN, tổ chức liên quan…

Phát biểu chỉ đạo, ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh đạt được. Ông Nam cũng cho rằng, nhiệm vụ thu NSNN năm 2017 được đánh giá là khó khăn và thách thức, Cục Thuế TP cùng lúc phải triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế, thu hồi nợ thuế, quản lý hoàn thuế theo quy định, hỗ trợ DN… “Ngoài những giải pháp chung, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đã có những giải pháp phù hợp với địa phương như quản lý thu thuế đối với thương mại điện tử, dán tem cây xăng, dầu, hỗ trợ DN khởi nghiệp… Đây là những đóng góp không nhỏ của cán bộ, công chức ngành Thuế ở thành phố năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước”, ông Nam nói.

Về những ý kiến, kiến nghị của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018, ông Nam cho biết sẽ tổng hợp những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Tổng cục Thuế và sẽ sớm giải quyết tạo thuận lợi nhất cho Cục Thuế TP. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Chính phủ, Quốc hội sẽ được chuyến đến các cơ quan này để kịp thời giải quyết.

Đỗ Doãn – Vũ Lê
TBTC