Đã có gần 92,6% tổng số doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi HĐĐT

Đã có gần 92,6% tổng số doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi HĐĐT

Đó là thông tin được Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh đưa ra tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả triển khai HĐĐT trên phạm vi toàn quốc do Bộ Tài chính tổ chức vào chiều ngày 1/6.

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh khẳng định triển khai HĐĐT là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh triển khai HĐĐT là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của ngành Thuế nhằm thúc đẩy chuyển đổi số tại các DN, chuyển đổi số đối với cơ quan tài chính cũng như trong các cơ quan nhà nước khác.

Việc triển khai HĐĐT sẽ góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm chi phí, tăng năng suất hoạt động của DN, đồng thời cũng góp phần chuyển đổi phương thức quản lý, sử dụng hóa đơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và giúp tiết kiệm chi phí cho DN, cho xã hội.

Với ý nghĩa quan trọng đó, cơ quan thuế các cấp đang toàn lực tập trung phấn đầu hoàn thành mục tiêu đến ngày 1/7/2022 toàn bộ người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP chuyển sang sử dụng HĐĐT theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Theo đó, để triển khai HĐĐT thành công, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã từng bước chuẩn bị hoàn tất về cơ sở vật chất cũng như hạ tầng kỹ thuật: ban hành các kế hoạch triển khai chi tiết; huy động nguồn lực của cả hệ thống chính trị tại các tỉnh, thành phố trên cả nước để tham gia chỉ đạo và trực tiếp triển khai; thành lập trung tâm điều hành và hỗ trợ triển khai HĐĐT tại Tổng cục Thuế để tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp kịp thời các yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai; thực hiện kết nối với các tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu HĐĐT… Ngoài ra, cơ quan thuế các cấp đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chính sách, quy định cũng như lợi ích khi áp dụng HĐĐT; tập huấn về chính sách, quy trình quản lý cho cả cán bộ thuế và NNT