Đã có trên 05 tỷ hóa đơn điện tử được xử lý trong 8 tháng năm 2023

Đã có trên 05 tỷ hóa đơn điện tử được xử lý trong 8 tháng năm 2023

Trong 8 tháng năm 2023, tổng số lượng hóa đơn điện tử (HĐĐT) mà ngành Thuế đã tiếp nhận và xử lý ước đạttrên 05 tỷ hóa đơn, trong đó ước đạt trên 1,5 tỷ hóa đơn có mã và ước đạt trên 3,5 tỷ hóa đơn không mã.

Đối với công tác triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, có 30.058 doanh nghiệp (DN), cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền với số lượng hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền ước đạt 21,29 triệu hóa đơn.

Triển khai chương trình Hóa đơn may mắn, đến nay, 100% Cục Thuế đã hoàn thành việc tổ chức lựa chọn hóa đơn may mắn. Tính đến hết ngày 16/8/2023 đã có 49/63 Cục Thuế đã tổ chức lựa chọn “Hoá đơn may mắn” của kỳ quay thưởng Quý II/2023. Theo đó, đã lựa chọn được 6.661 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng đạt 15,5 tỷ đồng.