Đại hội Công đoàn Ban Cải cách và hiện đại hóa nhiệm kỳ năm 2023-2028

Đại hội Công đoàn Ban Cải cách và hiện đại hóa nhiệm kỳ năm 2023-2028

Sáng ngày 6/6, Công đoàn bộ phận Ban Cải cách và Hiện đại hóa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự hội nghị, có Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Thuế Hoàng Thị Lan Anh, đại diện một số đơn vị cơ quan Tổng cục Thuế và toàn thể đoàn viên Công đoàn Ban Cải cách và Hiện đại hóa.

Báo cáo tại đại hội, Chủ tịch Công đoàn Ban Cải cách và Hiện đại hóa Lê Thị Chinh cho biết, trong nhiệm kỳ 2019- 2023, mặc dù có nhiều biến động về số lượng đoàn viên công đoàn và hiện chỉ với 26 đoàn viên công đoàn, nhưng các đoàn viên được Công đoàn tích cực phối hợp với lãnh đạo Ban bố trí sắp xếp phù hợp để đảm bảo phát huy được năng lực, sở trường để hoàn thành nhiệm vụ Tổng cục giao.

Về công tác tuyên truyền giáo dục, được sự quan tâm sát sao, lãnh chỉ đạo đạo trực tiếp của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Công đoàn Ban đã phối hợp với chính quyền để vận động cán bộ, công chức thực hiện tốt các quy định của ngành thuế về văn hoá công sở và đạo đức công chức, viên chức ngành thuế; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên lắng nghe, kiến nghị với Tổng cục để cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ công chức…

Đặc biệt, thời gian qua Công đoàn Ban đã vận động đoàn viên tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua như: “xây dựng cơ quan văn hoá” và ngày làm việc “8 giờ chất lượng, hiệu quả”, “Phụ nữ ngành Thuế bảo vệ môi trường, hướng tới cuộc sống lành mạnh, bền vững”, “Tham mưu giỏi – Phục vụ tốt”…

Nhờ đó đã khích lệ cán bộ, công chức hăng say, thi đua thực hiện tốt thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của Ban đó là: Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030; Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế thuế đến năm 2030… Quản lý hoạt động sáng kiến, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong ngành thuế.

Trong nhiệm kỳ, tập thể Công đoàn Ban và 23 lượt đoàn viên công đoàn được các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Tài chính và Công đoàn Tổng cục Thuể khen thưởng.

Công đoàn của Ban cũng như Tổ nữ công làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các chị em tích cực tham gia các phong trào thi đua, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 100% nữ cán bộ công chức Ban CC đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; các công đoàn viên đều tích cực xây dựng gia đình văn hoá tại địa phương cư trú.

Công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và cơ quan, đơn vị đặc biệt quan tâm, trong giai đoạn 2019-05/2023 đã kết nạp 03 quần chúng vào hàng ngũ của Đảng và tiếp tục giới thiệu các quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng để đưa vào kế hoạch phát triển Đảng của Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Thuế Hoàng Thị Lan Anh ghi nhận, biểu dương thành tích mà Công đoàn Ban CC đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn Ban chấp hành Công đoàn Ban Cải cách và Hiện đại hóa mới sẽ kế thừa truyền thống để khơi dậy tinh thần và năng lượng tích cực của đoàn viên Công đoàn gắn kết tập thể cùng đoàn kết; đồng thời tổ chức các hoạt động của Ban ngày càng phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung và ý nghĩa thiết thực từng hoạt động”.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Ban Cải cách và Hiện đại hóa nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng đã bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục Thuế