Đảng ủy Bộ Tài chính công bố quyết định nhân sự Bí thư Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế

Đảng ủy Bộ Tài chính công bố quyết định nhân sự Bí thư Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế

Chiều ngày 12/6, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị công bố quyết định nhân sự Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025 cho Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành. Đồng chí Cao Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Tài chính tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Cao Anh Tuấn – Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Tài chính trao Quyết định 562-QĐ/ĐU của Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ định đồng chí Mai Xuân Thành, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Cao Anh Tuấn chúc mừng đồng chí Mai Xuân Thành đã được Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế tin tưởng, tín nhiệm, bầu, giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ trưởng mong muốn rằng đồng chí Mai Xuân Thành sẽ cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục thuế phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ.

Đồng thời tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khắc phục mọi khó khăn, nắm bắt thời cơ, phát huy vận hội để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Mai Xuân Thành nêu rõ, đây là vinh dự lớn đối với cá nhân, nhưng cũng là nhiệm vụ và trách nhiệm hết sức nặng nề trước Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính và Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế.

Tân Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Quốc Hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho ngành Thuế.

Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, các Ban Tham mưu của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế, đảm bảo tập thể đủ mạnh, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ trong thời gian tới; Quan tâm chỉ đạo, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc theo Đề án đã được Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phê duyệt