Đảng ủy Tổng cục Thuế dự trực tuyến Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII của Đảng

Đảng ủy Tổng cục Thuế dự trực tuyến Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII của Đảng

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của Tổng cục Thuế có đồng chí Cao Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và hơn 500 Đảng viên các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế; cùng với các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Công ty mua bán nợ Việt Nam và Công ty hãng Kiểm toán AASC.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung Hội nghị trực tuyến.

Trong 2 ngày (21-22/7/2022), Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu của Trung ương (Hà Nội) kết hợp với trực tuyến các điểm cầu của các tổ chức Đảng trên toàn quốc.

Đồng chí Cao Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng cùng tập thể Lãnh đạo Tổng cục Thuế và các Cục/Vụ/đơn vị tham dự Hội nghị trực tuyến.

Chương trình hội nghị diễn ra trong 2 ngày gồm 4 chuyên đề:

Ngày thứ nhất (ngày 21/7) triển khai 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1 “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thủ tướng Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trình bày.

Đảng viên các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế; cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Công ty mua bán nợ Việt Nam và Công ty hãng Kiểm toán AASC tham dự Hội nghị tại đầu cầu Tổng cục Thuế.

Chuyên đề 2 với nội dung “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương trình bày.

Chiều cùng ngày, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trình bày nội dung chuyên đề 3 “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu của Tổng cục Thuế.

Ngày thứ hai (ngày 22/7), đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương sẽ trình bày nội dung chuyên đề 4 “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.