Danh sách KTV được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017

Danh sách KTV được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017

Bộ Tài chính công bố danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017, như sau:

Danh sách Kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện KT cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017  (Kèm theo Quyết định số 2464/QĐ-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chi tiết vui lòng xem đường link tại đây! Hoặc 

Tải về danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017 file đính kèm!

File đính kèm: Danh sach cong ty kiem toan du dieu kien kiem toan cho cac don vi co loi ich cong chung 2017.pdf