Đề xuất của BTC: Kinh doanh casino phải có phần mềm quản lý kết nối với ngành thuế

Đề xuất của BTC: Kinh doanh casino phải có phần mềm quản lý kết nối với ngành thuế

Lãnh đạo Bộ Tài chính đề xuất, doanh nghiệp kinh doanh casino phải sử dụng phần mềm máy tính để quản lý được doanh thu, chi phí và hàng ngày chuyển thông tin dữ liệu đến cơ quan thuế.

Lưu dữ liệu 10 năm

Đây là nội dung trong dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino vừa được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến các bộ, ngành, đơn vị.

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, hiện có 8 doanh nghiệp đang kinh doanh casino với tổng số 408 bàn và 4.579 máy chơi được cấp phép. Trong số trên, đã có 134 bàn và 995 máy chơi kinh doanh. Hiện tại, dự án Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có số lượng bàn, máy lớn nhất với 180 bàn và 2.000 máy đã được cấp phép. Đơn vị này đã kinh doanh 90 bàn và 630 máy.

Theo đánh giá của đại diện Bộ Tài chính, bản chất việc quản lý doanh thu, quản lý thuế đối hoạt động kinh doanh casino là quản lý dòng tiền ở khâu cuối cùng trong quy trình quản lý.

Căn cứ mô hình quản lý doanh thu thực tế tại các doanh nghiệp, báo cáo ngành tài chính cho rằng, hiện nay các doanh nghiệp kinh doanh casino đều có thể quản lý hoạt động thu chi tiền mặt, xuất nhập đồng tiền quy ước,… trên hệ thống máy tính.

Tuy nhiên, cụ thể hơn, cơ quan chức năng đề xuất: Doanh nghiệp kinh doanh casino phải sử dụng phần mềm máy tính để quản lý được doanh thu, chi phí và phải kết nối thông tin với cơ quan thuế. Theo đó, mọi giao dịch liên quan đến đổi tiền, xuất nhập đồng tiền quy ước, nạp tiền vào máy trò chơi phải được theo dõi bằng phần mềm máy tính và đảm bảo hàng ngày dữ liệu từ phần mềm phải được kết chuyển vào một phiếu tổng hợp doanh thu.

Theo đề xuất, phiếu tổng hợp doanh thu trên phải được kết nối thông tin với cơ quan thuế theo nguyên tắc của hóa đơn điện tử. Định kỳ hàng ngày doanh nghiệp kinh doanh casino thực hiện chuyển thông tin dữ liệu của Phiếu tổng hợp doanh thu đến cơ quan thuế.

Theo dự thảo, các giao dịch của doanh nghiệp phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 10 năm và báo cáo cho cơ quan quản lý Nhà nước.

Lập tổ giám sát tại chỗ?

Ở hướng khác, đại diện ngành tài chính cho rằng, hiện chưa hướng dẫn cụ thể cơ quan quản lý Nhà nước nào thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát trực tiếp tại casino.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất giao Cục trưởng Cục Thuế ra quyết định thành lập tổ quản lý, giám sát việc thu thuế tại doanh nghiệp kinh doanh casino. Cụ thể, doanh nghiệp kinh doanh casino phải bố trí một địa điểm trong casino với các phương tiện, trang thiết bị cần thiết để tổ quản lý, giám sát của cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ.

Theo đề xuất, hệ thống camera phải được lắp đặt đầy đủ tại các khu vực bàn trò chơi, máy trò chơi, kho quỹ, quầy thu ngân và các khu vực khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh casino đảm bảo cho công tác giám sát của tổ quản lý, giám sát. Dữ liệu từ hệ thống camera phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 10 năm.

Riêng với tổ quản lý, giám sát, dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất các thành viên của tổ này không được là người có liên quan với nhau và với người quản lý doanh nghiệp kinh doanh casino như: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu.

Ngoài ra, Cục trưởng Cục Thuế sẽ căn cứ vào quy mô, số lượng bàn trò chơi, máy trò chơi thực tế đang hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh casino để quyết định số lượng thành viên trong tổ quản lý, giám sát./.

Xuan Dung
Vietnamplus