Dịch Vụ Kế Toán

Dịch Vụ Kế Toán

Các chuyên viên kế toán sẽ được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm, kỹ năng phù hợp với loại hình doanh nghiệp. Cơ cấu thành viên tham gia thực hiện các dịch vụ sẽ được chúng tôi xem xét trên cơ sở khối lượng công việc, thời gian hoàn thành và trình độ khả năng, kinh nghiệm của các thành viên, AM Accounting cam kết sẽ sử dụng nhân sự phù hợp nhất để thực hiện dịch vụ cho Quý khách hàng và đảm bảo cung cấp dịch vụ nhanh nhất, tốt nhất.

  • Thiết lập hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách kế toán liên quan đến hoạt động kế toán tài chính cho doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
  • Tư vấn doanh nghiệp về chính sách thuế, kế toán, thiết lập phương pháp tính và hạch toán các loại chi phí với hiệu quả cao nhất
  • Quyết toán thuế năm: TNDN, TNCN, lập báo cáo tài chính năm
  • Ghi sổ sách kế toán
  • Trực tiếp giao dịch với cơ quan Nhà nước về quản lý thuế - tài chính để giải trình và trả lời mọi vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán, thuế của doanh nghiệp
  • Cung cấp các văn bản pháp luật về kế toán, thuế theo yêu cầu của bên A

Hệ Thống Kế Toán

Quy trình kế toán với những cấu trúc ngày càng phức tạp yêu cầu doanh nghiệp phải có một hệ thống kế toán phù hợp để đáp ứng những yêu cầu đó.
Chúng tôi sẽ giúp Quý khách hàng phân tích và xác định các yêu cầu đó để cải thiện hệ thống kế toán sao cho hiệu quả và chính xác.

Tư Vấn Kế Toán

Ngành công nghiệp tài chính đang phải đối mặt với những quy định trong và ngoài nước ngày một phức tạp. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là giúp khách hàng hiểu và ứng dụng những chính sách và quy định mới nhất sao cho phù hợp và chính xác.

Dịch Vụ Hỗ Trợ Kế Toán

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kế toán như: thiết lập hệ thống kế toán tay và kế toán máy.
Lập tờ khai và quyết toán thu.

Tiến độ thực hiện dịch vụ

Kế hoạch chi tiết về thời gian cụ thể chúng tôi sẽ thống nhất với Quý công ty ngay sau khi chúng tôi được lựa chọn là Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán; về kế hoạch tổng thể sẽ được chúng tôi thực hiện đúng theo những cam kết đã trình bày trên đây nếu như không có yếu tố khách quan bất thường nào ảnh hưởng tới việc thống nhất kế hoạch giữa hai bên và chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của các nhân viên thuộc các bộ phận liên quan đến hoạt động dịch vụ kế toán.

Phương tiện làm việc

Trang thiết bị làm việc của chuyên viên kế toán bao gồm các máy tính xách tay thế hệ mới của các thương hiệu nổi tiếng như Samsung, DELL, HP, VAIO, Toshiba… sử dụng phần mềm kế toán AMnote; các máy photo và máy in tốc độ cao đủ khả năng đáp ứng yêu cầu về máy móc thiết bị làm việc.