Đội Ngũ Chuyên Viên

Họ tên Vị Trí Năm kinh nghiệm Bằng cấp 1 Bằng cấp 2 Bằng cấp 3
Nguyễn Thị Tính Giám Đốc 16 năm Cử nhân Đại Học Kinh Tế Chứng chỉ Kế Toán Trưởng
Chứng chỉ Kế toán Nâng Cao
Chứng chỉ Kế Toán Excel
Chứng chỉ Tin Học B
Nguyễn Minh Trường Giám Đốc 14 năm Viện Đại Học Mở Hà Nội Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Chuyên Ngành Thẩm Định Giá
Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng
Lee Su Won Giám đốc 22 năm Thạc sĩ Đại học SUNGKYUNKWAN
Lê Thị Lan Quản Lý 13 năm Học Viện Tài Chính Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán Chứng Chỉ Kiểm Soát Nội Bộ
Nguyễn Thị Hồng Thương Quản Lý 10 năm Cử nhân Đại Học Kinh Tế Chứng chỉ Kế Toán Trưởng Chứng chỉ Quản Trị Nhân Sự
Dương Thị Thu Thuyền Quản Lý 7 năm Cử nhân Đại Học Mở Chứng chỉ Kế Toán Trưởng
Nguyễn Kim Gia Phụng Quản Lý 6 năm Cử nhân Đại Học Mở TP.HCM Chứng chỉ TOEIC
Trần Thị My Ly Quản Lý 4 năm Cao đẳng nghề Đà Lạt Chứng chỉ Tiếng Anh B
Cao Đoàn Thị Thanh Thảo Trợ Lý Quản Lý 8 năm Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại Chứng chỉ Kế Toán Trưởng
Trần Thị Kiều Loan Trợ Lý Quản Lý 6 năm Cao Đẳng Công Thương
Nguyễn Thị Mỹ Liên Trợ Lý Quản Lý 6 năm Cử Nhân Đại Học Kinh Tế Chứng chỉ Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Trợ Lý Quản Lý 7 năm Cao Đẳng Công Thương
Hà Thị Hồng Trinh Trợ Lý Quản Lý 7 năm Cử nhân Đại Học Mở TP HCM Chứng chỉ Kế toán Trưởng Chứng chỉ Kế toán Tổng Hợp Thực Hành
Huỳnh Thị Ngọc Mai Trợ Lý Quản Lý 5 năm Cử nhân Cao đẳng Kinh tế TP.HCM Chứng chỉ tin học B
Đỗ Thị Kim Hồng Trợ Lý Quản Lý 4 năm Cao đẳng Kinh Tế Đối ngoại Chứng chỉ Quản trị Nhân sự Chứng chỉ Toiec
Nguyễn Thị Huyền Trợ Lý Quản Lý 6 năm Cử nhân Đại Học Mở Chứng chỉ tin học A Chứng chỉ Tiếng Anh B
Bùi Thị Thúy Trâm Trợ Lý Quản Lý 6 năm Cử nhân Đại học Hùng Vương Chứng chỉ tin học B
Võ Thị Mai Loan Trợ Lý Quản Lý 9 năm Cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại Chứng chỉ Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thanh Trúc Nhân Viên 4 năm Đại học tài chính Marketing – Cao đẳng chính quy Chứng chỉ tin học B
Trần Lê Phương Uyên Nhân viên 3 năm Cử nhân Đại học Gia Định Chứng chỉ tin học A Chứng chỉ Tiếng Trung A, B
Bùi Thị Tường Vi Nhân viên 3 năm Cử nhân Đại Học Tôn Đức Thắng Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ Toiec
Phạm Thị Ngọc Quý Nhân viên 3 năm Cử nhân Đại Học Đà Lạt Chứng chỉ tin học B
Nguyễn Thị Kỳ Duyên Nhân viên 3 năm Cử nhân Đại Học Đà Lạt Chứng chỉ Toiec Chứng chỉ tin học B
Nguyễn Thị Lan Anh Nhân viên 3 năm Cử nhân Đại Học Đà Lạt Chứng chỉ tin học B
Nguyễn Thị Phương Nguyên Nhân viên 3 năm Cử nhân Đại Học Đà Lạt Chứng chỉ Toiec Chứng chỉ tin học  IC3
Phạm Thị Cẩm Tiên Nhân viên 2 năm Cử nhân Đại Học Tôn Đức Thắng Chứng chỉ Soạn Thảo Văn Bản Chứng chỉ Toiec
Vũ Thị Hường Nhân viên 4 năm Cử nhân Trường Đại học Yersin Đà Lạt Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ Tiếng Anh B
Hồ Thị Thủy Tiên Nhân viên 2 năm Cử nhân Đại Học Tôn Đức Thắng Chứng chỉ Toiec Chứng chỉ tin học Mos
Nguyễn Thị Ngọc Trang Nhân viên 6 năm Cử nhân Đại học Kinh tế TPHCM Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ Tiếng Anh B
Lê Thị Hồng Cẩm Nhân viên 9 năm Đại Học Sài Gòn Chứng chỉ Tiếng Anh B Chứng chỉ tin học B
Nguyễn Thị Như Thơ Nhân viên 2 năm Cử nhân Đại học Mở TPHCM Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ Tiếng Anh B
Trần Minh Nguyệt Nhân viên 2 năm Cử nhân Đại học Tôn Đức Thắng Chứng chỉ khai báo thuế Chứng chỉ tin học A
Hoàng Thị Thanh Thủy Nhân viên 4 năm Cử nhân Đại Học Đà Lạt Chứng chỉ Kế toán trưởng Chứng chỉ Kế toán excel
Mai Vũ Hoàng Oanh Nhân viên 1 năm Cử nhân Đại học Tài Chính Marketing Chứng chỉ kỹ năng mềm
Chứng chỉ phần mềm kế toán Misa
Chứng chỉ Toiec
Nguyễn Thị Lan Anh Nhân viên 4 năm Cao đẳng Công Thương Chứng chỉ Tiếng Anh B
Cao Trần Hoài Thương Nhân viên 1 năm Cao đẳng Kinh tế TP.HCM Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ tin học B
Nguyễn Thị Băng Trinh Nhân viên 3 năm Cử nhân Đại học Công Nghệ Sài Gòn Chứng chỉ Tiếng Anh B Chứng chỉ tin học A
Lê Yến Nhi Nhân viên 10 năm Cử nhân Đại học Kinh tế TPHCM Chứng chỉ MOS tin học
Nguyễn Thị Kim Ngân Nhân viên 7 năm Cử nhân Đại học Tiền Giang Chứng chỉ tin học B
Trần Thị Minh Kiều Nhân viên 2 năm Cử nhân Đại học Công Nghiệp TPHCM Chứng chỉ tin học A Chứng chỉ Tiếng Anh C
Nguyễn Đình Thuỷ Tiên Nhân Viên 2 năm Cử nhân Đại Học Hồng Bàng
Lê Nguyễn Quỳnh Như Nhân Viên 1 năm Cao đẳng nghề Đà Lạt Chứng chỉ tin học A
Đinh Thị Hồng Châu Nhân Viên 8 năm Cử nhân Đại Học Đà Lạt Chứng chỉ tin học B
Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nhân Viên 7 năm Cử Nhân Đại Học Kinh Tế
Lê Yến Nhi Nhân Viên 16 năm Cử Nhân Đại Học Kinh Tế Chứng chỉ tin học A
Trần Thị Quỳnh Như Nhân Viên 1,5 năm  ĐH Công nghiệp Thực Phẩm TP HCM Chứng chỉ: tin học cơ bản
Lưu Ngọc Đào Nhân Viên 2 năm  Đại học Mở TP HCM Chứng chỉ TOEIC 695 điểm
Ngô Thị Thu Hương Nhân Viên 4 năm Cử nhân Đại học Công Nghiệp TPHCM
Nguyễn Thị Nga Nhân Viên 3 năm Đại Học Vinh
Giang Ngọc Châu Nhân Viên  1 năm Đại học Tài chính – Marketing Chứng chỉ MOS Word 2016, MOS Excel 2016
Huỳnh Hồng Vy Nhân Viên 1 năm Trường Đại học Tài Chính – Marketing chứng chỉ Toeic, MOS
Huỳnh Trúc Trâm Nhân Viên
Lê Ngọc Đoan Trang Nhân Viên  9 năm Đại học Sài Gòn Chứng chỉ Kế toán trưởng Chứng chỉ tin học B
Chứng chỉ Tiếng Anh C
Bùi Thị Quỳnh Lưu Nhân Viên 4 năm ĐH Kinh Tế TPHCM Chứng chỉ Tin học B
Đặng Thủy Tiên Nhân Viên  1 năm Trường Đại học Tôn Đức Thắng Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016
Nguyễn Thị Xuân Oanh Nhân Viên  1 năm ĐH Tôn Đức Thắng
Nguyễn Thị Út Nhân Viên  13 năm Đại học Kinh Tế TP HCM Chứng chỉ kế toán trưởng
Lương Thái Thị Phương Nhân Viên 2 năm Trường Đại học Tài chính – Marketing chứng chỉ Toeic, MOS
Nguyễn Thị Huyền Trang Nhân Viên 1 năm ĐH Tài Chính Marketing chứng chỉ Toeic, MOS
Hoàng Thị Linh Nhân Viên 9 năm Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM Chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp
Microsoft office specialis
Nguyễn Thị Minh Thanh Nhân Viên 8 năm ĐH Công Nghiệp TPHCM Chứng chỉ Anh văn Trình độ B
Chứng chỉ Kế toán Tổng hợp
Hà Thị Như Quỳnh Nhân Viên 9 năm Trường Đại học Đà Lạt Chứng chỉ Tin học Ứng dụng Trình độ A
Chứng chỉ Anh văn Trình độ B
Chứng chỉ Kế toán Tổng hợp
Trần Thị Kiều Nhi Nhân Viên 2 năm HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông CS TP.HCM chứng chỉ Toeic, MOS
Nguyễn Hoàng Anh Thư Nhân Viên  1 năm ĐH Quốc gia TPHCM Chứng chỉ Tiếng Anh B
Chứng chỉ Tin học B
Trượng Thị Mỹ Liên Nhân Viên  1 năm Trường Đại học Đà Lạt Chứng chỉ Tiếng Anh B
Chứng chỉ Tin học B
Nguyễn Thị Huyền Nhân Viên  1 năm  Trường Đại học Mở TP.HCM Tin học Mos( Excel, Word)
Chứng chỉ tiếng anh B1
Vũ Hoàng Quỳnh Nhi Nhân Viên  1 năm Trường Đại học Đà Lạt Chứng chỉ Tiếng Anh B
Chứng chỉ Tin học B
Họ Tên
Vị trí
Năm Kinh Nghiệm
Bằng Cấp 1
Bằng Cấp 2
Bằng Cấp 3
Nguyễn Thị Tính
Giám Đốc
14 năm
Cử nhân Đại Học Kinh Tế
Chứng chỉ Kế Toán Trưởng
Chứng chỉ Kế toán Nâng Cao
Chứng chỉ Kế Toán Excel
Chứng chỉ Tin Học B
Võ Thị Ngọc Diệp
Trưởng Phòng Nhân Sự
14 năm
Cử nhân tiếng Anh trường Đại Học Mở TP.HCM
Chứng chỉ Quản Trị Văn Phòng - Thư Ký Giám Đốc
Chứng chỉ Ngoại Ngữ + Tin Học.
Nguyễn Minh Trường
Quản Lý
12 năm
Viện Đại Học Mở Hà Nội
Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán
Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Chuyên Ngành Thẩm Định Giá
Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng
Lê Thị Lan
Quản Lý
11 năm
Học Viện Tài Chính
Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán
Chứng Chỉ Kiểm Soát Nội Bộ
Nguyễn Thị Hồng Thương
Quản Lý
8 năm
Cử nhân Đại Học Kinh Tế
Chứng chỉ Kế Toán Trưởng
Chứng chỉ Quản Trị Nhân Sự
Dương Thị Thu Thuyền
Quản Lý
4.5 năm
Cử nhân Đại Học Mở
Chứng chỉ Kế Toán Trưởng
Cao Đoàn Thị Thanh Thảo
Trợ Lý Quản Lý
5 năm
Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
Chứng chỉ Kế Toán Trưởng
Trần Thị Kiều Loan
Trợ Lý Quản Lý
5 năm
Cao Đẳng Công Thương
Nguyễn Thị Mỹ Liên
Nhân Viên
4.5 năm
Cử Nhân Đại Học Kinh Tế
Chứng chỉ Quản Trị Nhân Sự
Hà Thị Hồng Trinh
Trợ Lý Quản Lý
6 năm
Cử nhân Đại Học Mở TP HCM
Chứng chỉ Kế toán Trưởng
Chứng chỉ Kế toán Tổng Hợp Thực Hành
Nguyễn Hoàng Nhi
Nhân Viên
5 năm
Đại Học Lạc Hồng
Chứng chỉ Kế Toán Nâng Cao
Tin học B
Huỳnh Thị Ngọc Mai
Nhân Viên
2 năm
Cử nhân Cao đẳng Kinh tế TP.HCM
Chứng chỉ tin học B
Nguyễn Thị Nhàn
Nhân Viên
6 năm
Cao đẳng Tài chính hải quan
Phan Thị Phương Hoài
Nhân Viên
1 năm
HUTECH
Chứng chỉ Báo cáo thuế
báo cáo tài chính
Chứng chỉ tin học B
Chứng chỉ Tiếng Anh B
Nguyễn Thị Huyền
Nhân Viên
5 năm
Cử nhân Đại Học Mở
Chứng chỉ tin học A
Chứng chỉ Tiếng Anh B
Trần Thị My Ly
Nhân Viên
2 năm
Cao đẳng nghề Đà Lạt
Chứng chỉ Tiếng Anh B
Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
Trợ Lý Quản Lý
5 năm
Cao Đẳng Công Thương
Nguyễn Kim Gia Phụng
Trợ Lý Quản Lý
3 năm
Cử nhân Đại Học Mở TP.HCM
Chứng chỉ TOEIC
Đỗ Thị Kim Hồng
Nhân Viên
2 năm
Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại
Chứng chỉ Quản trị nhân sự
Chứng chỉ TOEIC
Trình Thị Như Hà
Nhân Viên
4 năm
Cử nhân Đại học Kinh Tế TP.HCM
Chứng chỉ Tiếng Anh B
Chứng chỉ tin học A
Bùi Thị Thúy Trâm
Nhân Viên
4 năm
Đại học Hùng Vương
Chứng chỉ tin học B
Ngô Thị Thu Hương
Nhân Viên
3 năm
Cử nhân Đại học Công nghiệp TPHCM
Chứng chỉ tin học A
Chứng chỉ Tiếng Anh C
Trần Lê Phương Uyên
Nhân Viên
1 năm
Cử nhân Đại học Gia Định
Chứng chỉ tin học A
Chứng chỉ Tiếng Trung A, B
Trương Thị Hiền Diệu
Nhân Viên
5 năm
Cử nhân Đại Học Kinh Tế
Chứng chỉ tin học B
Chứng chỉ Khai báo thuế
Bùi Thị Tường Vi
Nhân viên
1 năm
Cử nhân Đại Học Tôn Đức Thắng
Chứng chỉ tin học B
Chứng chỉ Toiec
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nhân viên
9 năm
Cử nhân Trường Đại học kỹ thuật công nghệ TPHCM
Chứng chỉ tin học B
Trần Thị Tuyết Minh
Nhân viên
1 năm
Cử nhân Đại Học Tôn Đức Thắng
Chứng chỉ Toiec
Phạm Thị Ngọc Quý
Nhân viên
1 năm
Đại Học Đà Lạt
Chứng chỉ tin học B
Nguyễn Thị Kỳ Duyên
Nhân viên
1 năm
Đại Học Đà Lạt
Chứng chỉ Toiec
Chứng chỉ tin học B
K'Rin
Nhân viên
1 năm
Đại Học Đà Lạt
Chứng chỉ Tiếng Anh B
Nguyễn Thị Lan Anh
Nhân viên
1 năm
Đại Học Đà Lạt
Chứng chỉ tin học B
Nguyễn Thị Phương Nguyên
Nhân viên
1 năm
Đại Học Đà Lạt
Chứng chỉ Toiec
Phạm Thị Cẩm Tiên
Nhân viên
2 năm
Cử nhân Đại Học Tôn Đức Thắng
Chứng chỉ Soạn Thảo Văn Bản
Chứng chỉ Toiec
Vũ Thị Hường
Nhân viên
4 năm
Cử nhân Trường Đại học Yersin Đà Lạt
Chứng chỉ tin học B
Chứng chỉ Tiếng Anh B
Đặng Thị Lý
Nhân viên
3 năm
Đại Học Kinh Tế TP.HCM
Chứng chỉ Toiec
Phạm Thùy Linh
Nhân viên
1 năm
Đại học Tài chính- Marketing
Chứng chỉ tin học Mos
Hồ Thị Thủy Tiên
Nhân viên
1 năm
Cử nhân Đại Học Tôn Đức Thắng
Chứng chỉ Toiec
Chứng chỉ tin học Mos
Nguyễn Thị Ngọc Trang
Nhân viên
6 năm
Cử nhân Đại học Kinh tế TPHCM
Chứng chỉ tin học B
Chứng chỉ Tiếng Anh B
Võ Thị Ánh Nguyệt
Nhân viên
10 năm
Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Lâm Đồng
Chứng chỉ khai báo thuế
Chứng chỉ tin học A
Nguyễn Thị Yến Thư
Nhân viên
4 năm
Đại Học Kinh Tế TP.HCM
Chứng chỉ tin học B
Chứng chỉ tin học A
Lê Thị Hồng Cẩm
Nhân viên
9 năm
Đại Học Sài Gòn
Chứng chỉ Tiếng Anh B
Chứng chỉ tin học B
Hoàng Thị Thu Sang
Nhân viên
6 năm
Trường Đại Học Kinh Tế Huế
Chứng chỉ Kế toán thực hành-Kê khai Quyết toán thuê
Chứng chỉ Kế toán máy & phần mềm Kế toán
Chứng chỉ B Tin học
Chứng chỉ C Anh Văn
Lâm Thị Tường Vy
Nhân viên
11 năm
Đại Học Nha Trang
Trung cấp Kỹ Thuật Viên Tin Học
Nguyễn Thị Vân
Nhân viên
1 năm
Đại Học Đà Lạt
Chứng chỉ tin học B
Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
Nguyễn Thị Diệu Khuyên
Nhân viên
1 năm
Đại Học Kinh Tế TP.HCM
Chứng chỉ Kế toán trưởng
Chứng chỉ tin học B