Đồng hành cùng KTNN: 30 năm đổi mới – Phát triển và hội nhập

Đồng hành cùng KTNN: 30 năm đổi mới – Phát triển và hội nhập

Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) và Kiểm toán Nhà nước (KTNN) được thành lập trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đang đổi mới, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế. Mặc dù, tính chất, chức năng và nhiệm vụ khác nhau, nhưng hai tổ chức đều có mục tiêu, sứ mạng chung và giá trị cốt lõi là vì một nền tài chính quốc gia lành mạnh, công khai và minh bạch.

Chặng đường 30 năm phát triển và hội nhập, VAA đã khẳng định vai trò là tổ chức nghề nghiệp uy tín hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Cùng với sự hoạt động tích cực, chuyên nghiệp của các tổ chức trực thuộc và các thành viên, VAA đã đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế, xây dựng luật pháp và chính sách kinh tế – tài chính, từ đó góp phần chung vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Trong 30 năm qua, VAA cũng đã luôn đồng hành cùng KTNN trong các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Đồng hành cùng sự phát triển của KTNN  

Cùng đồng hành và phát triển qua 30 năm, VAA và KTNN đã cùng phối hợp tổ chức, thực hiện nhiều hoạt động về đào tạo và nghiên cứu khoa học, hội thảo về các chuyên đề liên quan đến kế toán, kiểm toán, các chế độ về tài chính kế toán và về chính sách thuế.

Đặc biệt, ngày 28/10/2021, PGS.TS. Đặng Văn Thanh – Chủ tịch VAA đã ký Quyết định số 127/QĐ-HKT về việc thành lập Phân hội Kiểm toán viên Nhà nước Việt Nam (Phân hội). Theo đó, Phân hội là tổ chức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước, kế toán viên, công chức và viên chức đang công tác tại KTNN và các cá nhân khác được KTNN phê duyệt; hoạt động với mục đích tập hợp các cán bộ kiểm toán, kế toán, hỗ trợ nâng cao trình độ, chia sẻ kinh nghiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên nhà nước. Phân hội là tổ chức cơ sở của VAA, thừa nhận và hoạt động theo Điều lệ của VAA và chịu sự quản lý của VAA.

Tháng 12/2022, Phân hội đã tổ chức thành công “Hội thảo sửa đổi, bổ sung Hệ thống Chuẩn mực KTNN” nhằm trao đổi, chia sẻ về những khó khăn và vướng mắc trong quá trình áp dụng Chuẩn mực KTNN. Đồng thời, Hội thảo ghi nhận các ý kiến đóng góp để Hệ thống Chuẩn mực KTNN phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu và thực tiễn tại Việt Nam.

Về hoạt động chuyên môn, Phân hội tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm với nội dung gắn với hoạt động của KTNN như: Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, ngân sách Bộ, ngành; thu thập và lưu trữ bằng chứng kiểm toán; phối hợp giữa đơn vị được kiểm toán và KTNN,… Bên cạnh đó, Phân hội sẽ phối hợp với VAA, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn với nhiều chủ đề gắn với các chuyên đề kiểm toán của KTNN. Các hoạt động này khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa VAA và KTNN trong suốt nhiều năm qua. Đây cũng là cơ sở nền tảng vững chắc để hai cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp sâu rộng trên nhiều mặt công tác trong thời gian tới.