Dự thảo Thông tư: Người nộp thuế có thể nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy qua ngân hàng điện tử

Dự thảo Thông tư: Người nộp thuế có thể nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy qua ngân hàng điện tử

Người nộp thuế có thể nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy qua ngân hàng điện tử hoặc nộp tiền mặt, chuyển khoản tại quầy giao dịch của ngân hàng, Kho bạc Nhà nước. Đây là một điểm đáng chú ý trong dự thảo Thông tư về trao đổi thông tin dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, đang được Bộ Tài chính đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ cũng như của Tổng cục Thuế để lấy ý kiến của các bộ, ngành, tổ chức chính trị, xã hội, công đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Theo ban soạn thảo, Thông tư sẽ được ban hành nhằm hướng dẫn nguyên tắc, trình tự trao đổi thông tin dữ liệu điện tử thu, nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy và xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin thu, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy.

Trong dự thảo, Bộ Tài chính đề ra nguyên tắc trao đổi dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử là: Dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử trao đổi dưới dạng XML và có gắn chữ ký số của bên gửi có tính pháp lý tương đương như con dấu và chữ ký. Dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử có gắn chữ ký số do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế truyền sang Cục Cảnh sát giao thông là cơ sở để cơ quan cảnh sát giao thông làm thủ tục đăng ký xe.

Thông điệp truyền dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Cảnh sát giao thông đều phải kèm thông điệp điện tử xác nhận giữa đơn vị gửi, nhận và thời gian gửi, nhận; thông điệp xác nhận là cơ sở để xác định việc truyền dữ liệu điện tử thành công.

Người nộp thuế thực hiện kê khai đầy đủ thông tin Số giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc Số giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại và đầy đủ các thông tin trên Tờ khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.

Người nộp thuế có thể nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy qua ngân hàng điện tử hoặc nộp tiền mặt, chuyển khoản tại quầy giao dịch của ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.

Về trình tự, tiếp nhận, xử lý dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử, dự thảo quy định: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận thông tin từ Tờ khai điện tử tại Cổng Thông tin điện tử, chứng từ người nộp thuế nộp điện tử, Tờ khai nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế, chứng từ nộp trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước/ngân hàng. Sau đó, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế truyền toàn bộ dữ liệu nộp lệ phí trước bạ điện tử sang Cục Cảnh sát giao thông.

Ngay sau khi Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế nhận được xác nhận thành công của cơ quan Công an về việc nhận được dữ liệu nộp lệ phí trước bạ điện tử, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi tin nhắn thông báo cho người nộp thuế vào số điện thoại người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế để người nộp thuế đến Cơ quan cảnh sát giao thông làm thủ tục đăng ký xe.

Trường hợp khi làm thủ tục đăng ký cấp biển phương tiện ô tô, xe máy, cơ quan cảnh sát giao thông cấp biển đăng ký xe kiểm tra nếu phát hiện dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử do cơ quan Thuế truyền sang khác với hồ sơ xe do người nộp thuế cung cấp khi đăng ký xe thì cơ quan Cảnh sát giao thông trả hồ sơ để người nộp thuế đến trực tiếp cơ quan Thuế hoặc cơ quan thu (Kho bạc Nhà nước/ngân hàng) để điều chỉnh thông tin đã khai báo./.

Đức Minh
Thoibaotaichinh