Hà Nội: Dừng làm thủ tục hải quan với doanh nghiệp nợ thuế

Hà Nội: Dừng làm thủ tục hải quan với doanh nghiệp nợ thuế

Chi cục kiểm tra sau thông quan, Hải quan Hà Nội đã ra Quyết định 317/QĐ-KTSTQ áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH kinh doanh và thương mại thực phẩm Long Thịnh (DN Long Thịnh)

Theo cơ quan hải quan, việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với DN Long Thịnh, có địa chỉ 32, ngõ 189/15, phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội căn cứ theo quy định tại Luật Quản lý thuế; Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 127/2013/NĐ-CP…

Lý do DN Long Thịnh bị cưỡng chế là bởi doanh nghiệp không chấp hành Quyết định về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu với số tiền chưa nộp là hơn 167 triệu đồng.

Thời gian cưỡng chế, từ ngày quyết định có hiệu lực từ đầu tháng 8/2017 thi hành đến ngày DN Thịnh Long nộp hết tiền thuế nêu trên và số tiền phạt nộp chậm phát sinh…/.

Ngọc Linh
Thoibaotaichinh