Hà Nội: Nộp ngân sách 5.300 tỷ đồng từ thu hồi nợ thuế

Hà Nội: Nộp ngân sách 5.300 tỷ đồng từ thu hồi nợ thuế

Ông Nguyễn Thế Mạnh – Phó Tổng cục trưởng, kiêm Cục trưởng Cục Thuế TP.Hà Nội cho biết, tính đến 31/5, Cục Thuế đã thu hồi được 5.300 tỷ đồng nợ thuế, trong đó có hơn 1.000 tỷ đồng nợ thuế đất đã kéo dài.

Theo ông Mạnh, thu hồi nợ thuế là một trong những công tác khó khăn nhất của ngành Thuế. Chính vì thế, ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã xây dựng kế hoạch quản lý nợ, giao nhiệm vụ thu nợ chi tiết tới từng đội thuế, từng cán bộ để triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ theo đúng quy định, tập trung vào các đối tượng có số nợ lớn và các khoản nợ có khả năng thu.

Thường xuyên rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế, đồng thời phân tích, xác định rõ thực trạng, nguyên nhân nợ, tình trạng hoạt động và khả năng thu hồi nợ đến từng doanh nghiệp nợ trọng điểm để áp dụng các biện pháp phù hợp, hiệu quả, đúng quy định.

“Chúng tôi cũng đã yêu cầu các phòng liên quan phải thường xuyên phối hợp rà soát, lựa chọn danh sách các đơn vị là doanh nghiệp nợ trọng điểm, các chủ dự án nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất lớn để báo cáo, tham mưu UBND thành phố làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn, đồng thời đôn đốc các đơn vị nộp ngay các khoản nợ vào NSNN”, ông Mạnh nói.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nên 5 tháng đầu năm, Cục Thuế đã thu được 5.300 tỷ tiền nợ thuế. Cụ thể, đã thực hiện cưỡng chế bằng hình thức trích tiền từ tài khoản đối với 4.454 đơn vị với số tiền nợ là 3.000 tỷ đồng; cưỡng chế hóa đơn đối với 1.886 đơn vị với số tiền nợ là 1.945 tỷ đồng. Đồng thời, 5 tháng đầu năm, Cục Thuế đã thực hiện công khai 5 đợt đối với 720 doanh nghiệp, dự án nợ tiền thuế – phí và tiền thuê đất với số tiền nợ là 2.708 tỷ đồng.

Để công tác thu hồi nợ thuế đạt kết quả, không để số nợ vượt quá 5% tổng thu NSNN, Cục Thuế TP.Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Đây là một trong những điểm mới trong công tác thu hồi nợ thuế của Cục Thuế Tp.Hà Nội, nhờ đó kết quả thu hồi nợ đã mang lại những kết quả khả quan./.

Nhật Minh
TBTC