HÃNG KIỂM TOÁN AASC VÀO LĂNG VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

HÃNG KIỂM TOÁN AASC VÀO LĂNG VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2022), hướng tới Kỷ niệm 15 năm Ngày Chuyển đổi Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính (AASC) thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên (02/07/2007 – 02/07/2022), nay là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và để triển khai thực hiện hoàn thành thật tốt các công việc kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án: Tu tạo nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Trong 02 ngày 17 – 18/5/2022, Đoàn đại biểu Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Bác Hồ đối với Đảng ta, nhân dân ta, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên thắng lợi vẻ vang.

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm, Hãng Kiểm toán AASC bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cán bộ, đảng viên, đội ngũ kiểm toán viên và nhân viên AASC nguyện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tấm gương các Anh hùng, Liệt sỹ để thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn Tài chính Kế toán, Thuế, Thẩm định giá,… đóng góp cho Ngành Kiểm toán độc lập, Ngành Thẩm định giá Việt Nam phát triển vững mạnh./.