Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán tiền mặt xử lý thế nào?

Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán tiền mặt xử lý thế nào?

1. Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán tiền mặt xử lý thế nào?

Trường hợp thanh toán hóa đơn trên 20 triệu đồng bằng tiền mặt thì doanh nghiệp sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng và không được xác định là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Do đó, đối với các hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt 02 bên thỏa thuận, thống nhất với nhau để chuyển sang hình thức thanh toán bằng chuyển khoản. Cụ thể:

Phương án 1

Hai bên thỏa thuận, thống nhất cùng ra ngân hàng lập ủy nhiệm chi chuyển khoản sang tài khoản của bên bán. Sau khi nhận tiền vào tài khoản, bên bán sẽ trả lại cho bên mua bằng tiền mặt hoặc bằng séc.

Phương án 2

Bên mua liên hệ với bên bán (đối tác đã hợp tác lâu năm, tin cậy) để làm ủy nhiệm chi thanh toán vào tài khoản của bên bán. Bên bán lấy tiền mặt gửi tiền trả vào tài khoản bên mua.

Phương án 3

Bên mua sẽ sang bên bán để thỏa thuận lấy lại tiền mặt, sau đó ra ngân hàng làm ủy nhiệm chi để chuyển khoản cho bên bán.

Theo khoản 2 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 26/2015/TT-BTC, một trong những điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào là có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20 triệu đồng trở lên trừ các trường hợp:

– Giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng;

– Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT;

– Cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Theo đó, muốn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì bên mua phải thanh toán bằng hình thức chuyển khoản đối với các khoản chi nếu có hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ từng lần từ 20 triệu đồng trở lên.

Đồng thời, điểm b khoản 1 Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định, để được xác định các khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Như vậy, các khoản chi nếu có hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ từng lần trên 20 triệu đồng trở lên, để được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì bên mua phải thực hiện thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng cho bên bán.

2. Hóa đơn trên 20 triệu không bắt buộc chuyển khoản

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, các khoản chi của doanh nghiệp có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên không bắt buộc phải thanh toán bằng chuyển khoản bao gồm:

– Khoản chi cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật; khoản chi hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp.

– Các khoản chi thực tế cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc của doanh nghiệp, bao gồm: Chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp, chi phí tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp, phí thực hiện tư vấn khám và xét nghiệm HIV, chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV là người lao động của doanh nghiệp.

– Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ như:

 • Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động;
 • Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị;
 • Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo;
 • Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;
 • Chi khen thưởng con cái của người lao động có thành tích tốt trong học tập;
 • Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;
 • Tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.

– Mua hàng hóa, dịch vụ trong các trường hợp được lập Bảng kê:

 • Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;
 • Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;
 • Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;
 • Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;
 • Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;
 • Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

3. Hóa đơn trên 20 triệu ghi TM/CK được không?

Tiêu thức “hình thức thanh toán” là nội dung không bắt buộc phải có trên hóa đơn. Trường hợp theo trình bày, Công ty khi lập hóa đơn giao cho khách hàng tại tiêu thức này có ghi: TM/CK, các nội dung bắt buộc khác lập đúng theo quy định thì hóa đơn vẫn hợp lệ để kê khai thuế (theo Công văn số 9208/CT-TTHT ngày 22/9/2017 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo đó, hóa đơn trên 20 triệu đồng vẫn được ghi TM/CK, hóa đơn này vẫn hợp lệ (các nội dung khác lập đúng quy định)